Kandidatna lista

Kandidati Združene levice

1. Kranj

 • Mario Vladić (Jesenice)
 • Darja Kürner (Radovljica I)
 • Blaž Trček (Radovljica II)
 • Boštjan Remic (Kranj I)
 • Ana Štromajer (Kranj II)
 • Darja Majnik (Kranj III)
 • Boštjan Slatnar (Tržič)
 • Miha Kordiš (Škofja Loka I)
 • Šjana Jurančič (Kofja Loka II)
 • Boštjan Resnik (Kamnik)
 • Špela Peršl Mlakar (Idrija)

2. Postojna

 • Radovan Lipušček (Tolmin)
 • Maja Tašner Vatovec (Piran)
 • Asta Vrečko (Izola)
 • Matej Tašner Vatovec (Koper I)
 • Jadranka Vesel (Koper II)
 • Stojan Špetič (Sežana)
 • Boris Kovačič (Ilir. Bistrica)
 • Janez Požar (Postojna)
 • Robert Pahor (Nova Gorica I)
 • Jaka Fabjan (Nova Gorica II)
 • Lara Jankovič (Ajdovščina)

3. Lj. – Center

 • Rok Stepišnik (Logatec)
 • Lara Valič (Vrhnika)
 • Andrej Kraševec (Vič – Rudnik I)
 • Luka Omladič (Vič – Rudnik II)
 • Marjana Vidmar (Vič – Rudnik III)
 • Miro Huskić (Vič – Rudnik IV)
 • Violeta Tomić (Lj. – Center)
 • Emilija Mitrović (Lj. – Šiška I)
 • Lev Centrih (Lj. – Šiška II)
 • Alenka Pirjevec (Lj. – Šiška III)
 • Robert Ivanc (Lj. – Šiška IV)

4. Lj. – Bežigrad

 • Rudolf Baloh (Kočevje)
 • Aleš Hoge (Ribnica)
 • Mitja Vilar (Grosuplje)
 • Kaja Mlakar Agrež (Litija)
 • Pavel Remec (Moste – Polje I)
 • Denis Striković (Moste – Polje II)
 • Jasminka Dedić (Moste – Polje III)
 • Gorazd Marinček (Lj. – Bežigrad I)
 • Matjaž Hanžek (Lj. – Bežigrad II)
 • Petra Rezar (Domžale I)
 • Jana Zajc (Domžale II)

5. Celje

 • Drago Gajzer (Šentjur – Celje)
 • Zdenko Rožman (Celje I)
 • Igor Sancin (Celje II)
 • Andrej Fugina (Žalec I)
 • Ibrahim Nouhom (Žalec II)
 • Karmen Vršić Drevenšek (Mozirje)
 • Tjaša Podpečan (Velenje I)
 • Anita Tolić (Velenje II)
 • Tadej Čepin (Slov. Gradec)
 • Milan Mrđenović (Ravne)
 • Ana Serena Papa Reisman (Radlje)

6. Novo mesto

 • Petra Tomić (Črnomelj)
 • Marija Turnšek Mikačič (Novo mesto I)
 • Nataša Mirtič (Novo mesto II)
 • Gregor Kaplan (Trebnje)
 • Peter Dirnbek (Brežice)
 • Aleš Suša (Krško)
 • Sašo Jejčič (Sevnica)
 • Marjana Kos (Laško)
 • Mitja Svete (Hrastnik)
 • Luka Mesec (Trbovlje)
 • Davorin Žnidarič (Zagorje)

7. Maribor

 • Dragica Messia (Šmarje pri Jelšah)
 • Matej Frešer (Slov. Bistrica)
 • Mateja Jakop (Slov. Konjice)
 • Drago Bolčina (Ruše)
 • Aleksander Županek (Maribor I)
 • Erik Kos (Maribor II)
 • Brigita Pušnik (Maribor III)
 • Franc Trček (Maribor IV)
 • Peter Rižnar (Maribor V)
 • Jožef Kos Grabar (Maribor VI)
 • Tatjana Frangež (Maribor VII)

8. Ptuj

 • Rahela H – Kelenc (Lendava)
 • Sandra Lesjak (Ormož)
 • Darja K. Auer (Ljutomer)
 • Stojan Habjanič (Murska Sob. I)
 • Darko Rudaš (Murska Sob. II)
 • Velentina Škafar (G. Radgona)
 • Iztok Erjavec (Lenart)
 • Dejan Unger (Pesnica)
 • Jožica Repič (Ptuj I)
 • Romeo Varga (Ptuj II)
 • Boštjan Koražija (Ptuj III)

1. Kranj

 

VO1 – Jesenice: Mario Vladić

Rodil se je leta 1988 v Kranju, kjer je tudi obiskoval osnovno in srednjo šolo. Po končani osnovni šoli je nadaljeval izobraževanje na Tehničnem šolskem centru (nekdaj ISKRA) v Kranju, kjer je pridobil izobrazbo elektrotehnik računalništva. V Kranju živi še danes. V prostem času bere ter amatersko igra šah in kitaro. Z velikim zanimanjem spremlja domača in svetovna politična dogajanja.

 

VO2 – Radovljica I: Darja Kürner

Izhajam iz stare kmečke rodbine, otroštvo in mladost sem preživela na kmetiji. Po poklicu sem profesorica športne vzgoje, delala sem v osnovni in srednji šoli ter zadnjih 20 let kot predavateljica na Filozofski fakulteti. Moji interesni področji sta tudi športno novinarstvo in vrhunski šport. Sem poročena in mati štirih otrok. Po upokojitvi sem ustanovila svojo ekološko kmetijo, usmerjeno v pridelavo poljščin, predvsem starih žit. Začela sem s pridelavo ajde in industrijske konoplje, nadaljujem pa s piro, lanom, prosom itd. Sem izrazito naklonjena ekološki pridelavi, lokalni samooskrbi in promoviranju zdravega načina življenja. Moj življenjski moto je: »Karkoli delaš, delaj pametno in misli na konec.« www.ekoloskakmetijadarja.si

 

VO3 – Radovljica II: Blaž Trček

VO4 – Kranj I: Boštjan Remic

Odraščal je v Britofu, po šolanju na Gimnaziji Kranj pa je danes podiplomski študent na Fakulteti za družbene vede. Je sodelavec Inštituta za delavske študije in programski koordinator IDS. Že nekaj let je aktiven v družbenih gibanjih in pobudah na lokalnem ter državnem nivoju.

 

VO5 – Kranj II: Ana Štromajer

Diplomirana politologinja, članica Iniciative za demokratični socializem, članica programskega odbora na Inštitutu za delavske študije, aktivistka in zaposlena na Mladinskem svetu Slovenije.

Za kandidaturo na listi Združene levice sem se odločila, ker verjamem v družbo, v kateri bo vsakdo lahko uresničeval svoje potenciale v bratstvu, enakosti in svobodi. To pa je mogoče doseči samo s spreminjanjem družbenih sistemov in institucij od spodaj navzgor in v okviru skupnega delovanja. ZL je edina politična opcija, ki s svojim delovanjem to omogoča.

Zavzemam se za zaposlovanje mladih, delavske pravice, delavsko upravljanje, izboljšanje javnih storitev (zdravstvo, šolstvo) in izboljšanje javnega prevoza. Sem odločno proti vsem oblikam izkoriščanja in privatizaciji, ki je med drugimi uničila glavna podjetja v Kranju.

 

VO6 – Kranj III: Darja Majnik

Sem gimnazijska maturantka, stara 55 let, natančna, zanesljiva in kritična. Imam sposobnost reševanja problemov in iznajdljivost v različnih okoliščinah. Zaposlena sem v administrativno-prodajnem sektorju, pretekle izkušnje so finančno-računovodske. V prostem času zahajam v planine ali na sprehode v bližnje gozdove.

 

VO7 – Tržič: Boštjan Slatnar

Rodil sem se v 3. junija 1969 v Kranju, odraščal v Tržiču, sedaj pa živim v Ljubljani. Diplomiral sen na Fakulteti za družbene vede z diplomsko nalogo, za katero sem prejel nagrado Prešernovega sklada.

V letih 1998—2000 sem bil zaposlen na Občini Tržič, kjer sem sodeloval pri razvoju in koordinaciji socialnih in preventivnih programov v okviru mednarodnega PHARE projekta. Tudi moje kasnejše zaposlitve so bile na širšem socialnem področju.

V zadnji letih pa z Inštitutom za afriške študije sodelujem pri izvajanju različnih projektov s področja upravljanja raznolikosti v podjetjih, medkulturnega dialoga, migracij oziroma azila, socialne pravičnosti in trgovine z ljudmi.

 

VO8 – Škofja Loka I: Miha Kordiš

Miha Kordiš se je z vprašanjem delavskih pravic in demokracije prvič srečal tekom osnovnošolskega zanimanja za zgodovino. V srednji šoli se je prvič začel udeleževati delavskih stavk in protestov. Takrat je naredil tudi prve korake k študiju kapitalizma, socializma in marksizma. Zlasti se je posvetil gibanju Mi smo univerza v pomladi 2011 in stavki delavcev v Luki Koper sledečega poletja, protestu proti finančnemu kapitalizmu, zasedbi trga pred ljubljansko borzo in zasedbi Filozofske fakultete v jeseni in zimi istega leta ter stavki javnega sektorja aprila naslednjega leta. V tem obdobju je vstopil v programski odbor Delavsko-punkerske univerze (zdajšnjega Inštituta za delavske študije). V jeseni 2012 je ustanovil Študentsko društvo Iskra, ga uspešno povedel v volilni preboj v Študentski zbor Študentske organizacije Univerze v Ljubljani. Kot opozicijski študentski poslanec je deloval za temeljito reformo študentskega organiziranja v smeri debirokratizacije, demokratizacije in transparentnosti in proti njegovi privatizaciji. Isto jesen je sodeloval v boju proti noveli Zakona o visokem šolstvu, novembrskih delavskih protestih zoper varčevalne ukrepe in vseslovenskih ljudskih vstajah. Je ustanovni član Iniciative za demokratični socializem (IDS) od njenih prvih zametkov dalje. Danes opravlja dolžnosti člana Sveta IDS. Star je 25 let.

 

VO9 – Škofja Loka 2: Jana Jurančič

Rojena sem 31. 7. 1960 in živim v Hotovlji, v Poljanski dolini. Zaposlena sem v KGZ Sloga Kranj, z. o. o., kot vodja kontrolinga.

Uživam v delu na majhni kmetiji, pridobivam znanja o medosebnih odnosih, s poudarkom na korporacijskem sodelovanju in svetovanju — NLP Mojster, NLP coach-praktik —, transformativni mediaciji, nenasilni komunikaciji, transakcijski analizi ipd.

 

VO10 – Kamnik: Boštjan Resnik

Rodil sem se 17. 1. 71 v Ljubljani. Kot izučen računalniški tehnik in profesor računalništva z matematiko združujem delo na delovnem mestu sistemskega inženirja. Z družino že več kot desetletje živimo v Kamniku, natančneje v Godiču. Moji vzorniki so Lennon, Martin Luther King jr, Gandhi, Buda, Kristus. Blizu mi je citat: »In spet vam povem: ‘Laže gre kamela skozi šivankino uho, kakor bogataš pride v Božje kraljestvo’.«

 

VO11 – Idrija: Špela Peršl Mlakar

Rojena v času, ko je delavec še hodil z dvignjeno glavo in se upal postaviti za svoje pravice. Kot potomka borcev NOB z Vojskarske planote je še posebej ponosna na sodelovanje s tistimi, ki ne sprejemajo uničevanja javnega in skupnega.

Je ekonomistka in trenutno zaposlena kot vodja računovodstva in kadrovske službe. Ker ji človek pomeni največ, se je lansko leto odločila nadaljevati študij na področju vseživljenjskega učenja, kar ji bo, ko ga bo čez eno leto dokončala, omogočilo delati tam, kjer se najbolje počuti – med ljudmi in za ljudi.

Za kandidaturo se je odločila zato, ker želi pokazati, da je politika stvar ljudi in da le aktivni državljani lahko ohranijo suverenost lastne države.

Prizadevala si bo predvsem za polno vključenost državljanov pri odločanju na lokalni in državni ravni, ohranitev in izboljšanje javnih storitev ter soodločanje zaposlenih pri upravljanju podjetij.

 

2. Postojna

VO1 – Tolmin: Radovan Lipušček

Sem profesor geografije in sociologije z ravnateljskim izpitom in izpitom za pouk informatike v srednji šoli, z doseženim nazivom svetnika v vzgoji in izobraževanju. Po zaključeni osnovni šoli in gimnaziji v Tolminu ter študiju na Univerzi v Ljubljani sem večino časa zaposlen kot učitelj geografije na Gimnaziji Tolmin, vmes sem bil pomočnik direktorja šolskega centra in 12 let ravnatelj gimnazije.

Že od študentskega obdobja sem družbeno aktiven v raznih organizacijah in društvih. Bil sem soustanovitelj Geografskega društva Nova Gorica, Društva učiteljev geografije Slovenije, Društva za ohranjanje in razvoj Tolmina; v športnih društvih AD Posočje, SK Matajur in In-line klubu Mufloni sem opravljal predvsem sekretarska dela.

V mandatu 2006–2010 sem bil predsednik sveta krajevne skupnosti Tolmin, kjer sem podpredsednik tudi v tem mandatu, zadolžen za vodenje sredinih večerov z različnimi, za kraj pomembnimi družbenimi vsebinami.

Sem avtor knjižice Soča od Trente do Jadrana, več strokovnih člankov v lokalnih tabornikih (Tolminskem, Trebuškem …) in drugih strokovnih publikacijah ter urednik zbornika Dolina Tolminke in Zadlaščice, ob 50-letnici Gimnazije Tolmin ter glasila Dorovci sporočajo. Med hobiji sta mi blizu fotografija in smučanje.

 

VO2 – Piran: Maja Tašner Vatovec

Maja Tašner Vatovec (Maribor, 1986), je po izobrazbi kulturologinja in socialna antropologinja, končuje magisterij iz kulturologije. V Koper se je preselila leta 2006, kjer si je tudi ustvarila družino. Veliko svojega časa, poleg magisteriju in družini, je posvetila kulturnim prireditvam in izobraževalnim programom za mlade. V času študija je velikokrat opozarjala na nepravilnosti, ki se dogajajo ogroženim skupinam v Kopru. Po naravi je zelo socialno občutljiva, zato se je odločila aktivno vstopiti v politiko.

 

VO3 – Izola: Asta Vrečko

Asta Vrečko zaključuje doktorski študij umetnostne zgodovine na Filozofski fakulteti v Ljubljani in je bila mlada raziskovalka na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. V času študija je bila prostovoljka na področju izobraževanja mladih ter aktivistka v različnih civilnih in študentskih iniciativah. Je članica programskega odbora Inštituta za delavske študije (prej: Delavsko-punkerska univerza) in članica sveta Iniciative za demokratični socializem. Njena primarna področja zanimanja in delovanja so predvsem kultura, izobraževanje in sociala.

 

VO4 – Koper I: Matej Tašner Vatovec

Matej Tašner Vatovec (Koper, 1983) je doktor filozofije, zaposlen kot raziskovalec na Znanstveno-raziskovalnem središču Univerze na Primorskem. Svojo energijo večinoma usmerja v akademsko delo, vendar ni nikoli prekinil stika s konkretnimi družbenimi težavami, kar je tudi kazal z organizacijo različnih civilnodružbenih dogodkov, predvsem v Kopru oz. na Slovenski obali. Trenutno se ukvarja s problemom ljubezni, kar ga je tudi pripeljalo k političnemu delovanju.

 

VO5 – Koper II: Jadranka Vesel

Jadranka Vesel je aktivistka na področju zadružništva že vsaj 15 let. Študirala je politologijo na FSPN v Ljubljani in filozofijo na FHŠ Kopru. Trenutno je raziskovalka pri RISE (Raziskovalni inštitut za socialno ekonomijo, Postojna). Je tudi letošnja pridobitnica priznanja Živka Pregla.

 

VO6 – Sežana: Stojan Spetič

Rojen v Trstu, kjer je obiskoval slovenske šole. Zdaj živi na Krasu kot upokojen bivši novinar. V obdobju 1987—92 je bil izvoljen na listi KP Italije v Rimski senat, kjer je zastopal slovensko manjšino. Deset let pozneje je kot vladni svetovalec za manjšinska vprašanja priboril zakona o pravicah jezikovnih skupnosti v Italiji in Zakon o pravicah Slovencev. V italijanskem parlamentu se je ukvarjal tudi z zunanjo politiko in bil uradni opazovalec med plebiscitom o neodvisnosti Slovenije. Dosegel je odobritev ukrepov, ki so spodbudili čezmejno gospodarsko sodelovanje.

 

VO7 – Ilirska Bistrica: Boris Kovačič

Rojen sem 28. 1. 1952 v Sežani. Imam urejeno družinsko življenje in sem solastnik družinske hiše. Končal sem Ekonomsko fakulteto v Mariboru. 14 let sem bil zaposlen v Službi družbenega knjigovodstva, med drugim tudi kot pomočnik direktorja. Bil sem predsednik uprave Casino-ja Portorož, državni sekretar na Ministrstvu za finance in direktor računovodstva in financ ter finančnega inženirga na DARS-u. Bil sem svetovalec na SCT in kasneje direktor Urada za nadzor prirejanja iger na srečo na Ministrstvu za finance. Po 44 letih dela sem sedaj upokojenec.

 

VO8 – Postojna: dr. Janez Požar

 

VO9 – Nova Gorica I: Robert Pahor

Rojen sem v Ljubljani leta 1962, po rodu Kraševec in večino svojega življenja preživel na Krasu. Od nekdaj si prizadevam za skupno dobro, zato sem se že v mladosti odločil pridružiti ZSMS. Poleg tega sem bil dvakrat izvoljen za občinskega svetnika in se v enem izmed mandatov potegoval za mesto župana. Po poklicu sem elektrotehnik in izkušnje sem 10 let pridobival v tujini. Imam podjetniške izkušnje. V prostem času se ukvarjam z ekstremnimi športi, sem bivši vojaški padalec, veseli pa me tudi jamarstvo in smučanje. Sem vedno pripravljen sprejemati izzive in se aktivno udejstvovati v družbi.

 

VO10 – Nova Gorica II: Jaka Fabjan

Rojen na Goriškem v za mnoge prelomnem letu 1980. Šolal se je na Osnovni šoli Milojke Štrukelj in na Gimnaziji Nova Gorica, nato pa nadaljeval študij na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.

V študijskih letih se je priključil različnim civilnodružbenim pobudam kot kritični spremljevalec obstoječega. Še zlasti je bil dejaven v študentskem gibanju, predvsem pa v Klubu goriških študentov kot član upravnega odbora, kasneje tudi kot predsednik.

Premagovanje prekernosti skozi ekonomsko neodvisnost si zagotavlja s trdim delom tako v domačem kot mednarodnem okolju, kjer se je znašel na različnih delovnih mestih, od dela v proizvodnji do francoske ambasade.

 

VO11 – Ajdovščina: Lara Jankovič

Samozaposlena dramska igralka in šansonjerka. Kot zagovornica malih ljudi, pravice in enakosti se je že v gledališču zavzemala za delavce kot sindikalna zaupnica, kasneje članica Gibanja za pravično družbo, Zveze civilnodružbenih organizacij, zdaj v. d. predsednica Gibanja TRS. Že zelo dolgo je dobrodelno aktivna in podpornica vstaj. Nominiranka za Slovenko leta 2013.

 

3. Lj – Center

VO1 – Logatec: Rok Stepišnik

Rojen sem 1. 7. 1965. Po poklicu sem inženir telekomunikacij. V več računalniških podjetjih sem delal kot sistemski inženir, vmes pa sem tudi vodil Microsoft tečaje in imel nekaj predavanj na Microsoft NT konferencah. Aktivno govorim angleško, srbsko in hrvaško.

 

VO2 – Vrhnika: Lara Valič

Rojena 18. junija 1975 v Ljubljani, vzgojiteljica predšolskih otrok.

Ob ugotovitvi, da državljani in državljanke Slovenije postajamo vedno bolj apatični, nezainteresirani za stanje v naši preljubi državi in da se je treba prebuditi iz spanja, se postaviti pokončno na obe nogi, postati aktiven državljan/državljanka, sem se na prejšnjih predčasnih volitvah v državni zbor aktivno priključila Stranki za ekosocializem in trajnostni razvoj Slovenije – TRS. V TRS-u sem zdaj zaposlena in sem podpredsednica Gibanja TRS.

Odločila sem se, da kandidiram na listi koalicije Združena levica, ker si želim sprememb, vrnitve dostojanstva prebivalcem in prebivalkam Slovenije in drugačne politike.

Kandidiram v Občini Vrhnika – 3. volilna enota, 2. volilni okraj, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Bevke, Blatna Brezovica, Borovnica, Breg, Center, Dragomer – Lukovica, Drenov Grič, Log pri Brezovici, Podlipa, Sinja Gorica, Stara Vrhnika, Vas, Velika Ligonja, Verd, Zaplana.

 

VO3 – Vič Rudnik I: Andrej Kraševec

Rodil sem se 18. januarja 1976. Osnovno šolo sem obiskoval v Novi vasi na Blokah, nato pa šolanje nadaljeval na Srednji šoli za računalništvo in naravoslovje Vič (Gimnazija Vič). Diplomiral sem na Ekonomski fakulteti v Ljubljani ter se zaposlil v večjem računovodskem podjetju v Ljubljani, kjer sem spomladi 2008 prevzel tudi funkcijo direktorja. Jeseni 2006 sem kandidiral na lokalnih volitvah v matični Občini Velike Lašče in bil izvoljen v občinski svet (4-letni mandat). Po poklicu sem samostojni računovodja. Trenutno sem zaposlen v družinskem računovodskem podjetju, ki ga vodim skupaj z ženo.

 

VO4 – Vič Rudnik II: dr. Luka Omladič

r. 1973

Diplomiral in doktoriral sem iz filozofije na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer sem zaposlen kot asistent. Poučujem politično filozofijo, bioetiko in okoljsko etiko. Sem publicist o okoljskih temah in okoljski aktivist. Oče dveh otrok, z družino živim v Trnovem v Ljubljani.

 

VO5 – Vič Rudnik III: Marjana Vidmar

Rojena sem 15. 10. 1959 in po poklicu prodajalka.

Trideset let sem opravljala delo saldokontista. Bila predsednica sindikata, kjer sem bila zaposlena.

Prostovoljno delujem kot tajnica v Društvu Izgnancev Slovenije KO Bežigrad, sem članica NO ZaNas – ohranitev javnega zdravstva — in predsednica DSD MO Ljubljana.Trenutno sem brezposelna. Zavzemam se za vrednote, ki jih potrebuje sleherni človek.

 

VO6 – Vič Rudnik IV: dr. Miroslav Huskić

Doc. dr. Miroslav Huskić je raziskovalec na Kemijskem inštitutu v Ljubljani in predavatelj na Visoki šoli za tehnologijo polimerov v Slovenj Gradcu. Pri raziskovalnem delu sodeluje z različnimi slovenskimi podjetji. Bil je solastnik in direktor uspešnega manjšega podjetja.

 

VO7 – Ljubljana Center: Violeta Tomič

Znana slovenska igralka, TV voditeljica, režiserka in pedagog.

Zaveda se, da je za kvalitetno življenje vseh živih bitij najpomembnejše zdravo in nezastrupljeno okolje. Študirala je biodinamične metode kmetovanja R.Steinerja, M.Thun in v svojem okolju širila zavest o sonaravnem kmetijstvu in skrbi za zdravo hrano.

Zavzema se za vzpostavitev zadružništva tako v kmetijstvu kot v gospodarstvu. Ker se zaveda, da je delo osnovna pravica, iz katere izvirajo vse druge, se je leta 2010 pridružila politični stranki DSD, od leta 2013 pa je njena podpredsednica.

Maja 2014 je kot nosilka liste Združene levice, ki je bila ustanovljena 1. marca 2014, kandidirala za EU poslanko in dobila kar 11.000 preferenčnih glasov.

 

VO8 – Ljubljana Šiška I: Emilija Mitrovič

Že vrsto let sem aktivna na področju mladinskih politik, podjetništva, ekologije in nevladnih organizacij. Govorim pet tujih jezikov in sem študentka družboslovja. Zavzemam se predvsem za boljšo prihodnost mlade generacije in brezposelnih.

 

VO9 – Ljublana Šiška II: dr. Lev Centrih

Lev Centrih (1979) je doktor znanosti s področja sociologije. Deluje kot raziskovalec na Inštitutu za delavske študije, kjer raziskuje in predava zgodovino delavskega gibanja. Živi v Ljubljani.

 

VO10 – Ljubljana Šiška III: Alenka Pirjevec

Alenka Pirjevec (r. 5. 7. 1945), magistrica umetnosti, vsestranska lutkovna ustvarjalka (igra, animacija, režija, oblikovanje in izdelava lutk), sem že več kot 38 let zaposlena v Lutkovnem gledališču Ljubljana.

Ker ne morem ostati ravnodušna ob pogledu na vse krivice in tragedije, ki jih doživlja vse večje število slovenskih državljanov, bi s svojim delovanjem želela prispevati k uresničenju družbe, ki bo omogočala človeka dostojno življenje.

 

VO11 – Ljubljana Šiška IV: Robert Ivanc

Rojen 11. 8. 1972 v Erlangenu, Nemčija, od četrtega leta starosti živim v matični Sloveniji. Mati je medicinska sestra, oče strojni tehnik, oba upokojena. Po srednji šoli sem vpisal študij geografije in sociologije na Filozofski fakulteti in pridobil poklic profesor geografije. Ob različnih zaposlitvah sem ves čas deloval kot aktivist in kot neplačani prostovoljec v okviru družbenih iniciativ in nevladnih organizacij. Pri svojem delu sem se soočal z mnogimi krivicami in težavami navadnih ljudi, kot tudi marginaliziranih skupin, ki sem jim pomagal. Prav zaradi velikega porasta revščine na račun kapitalističnega bogatenja manjšine sem se vključil v politično stranko DSD, s katero si v okviru Združene levice s skupnimi močmi prizadevamo za nujno potrebne družbene spremembe.

 

4. Lj – Bežigrad

 

VO1 – Kočevje: Rudolf Baloh

Rojen v Trbovljah 28. 1. 1967. Končal OŠ Narodnega heroja Rajka v Hrastniku. Na Osankarici, pri treh žebljih, kjer je padel Pohorski bataljon, sem bil sprejet v ZSMS.

Po poklicu sem kmetijski tehnik, živim v Kočevju in delam v invalidskem podjetju v lesni proizvodnji.

S političnim aktivizmom sem se začel ukvarjati leta 1987 kot ekolog. Več kot 30 let sem aktiven na subkulturni sceni in imam mednarodne povezave. Leta 1996 in 2000 sem kandidiral na listi KPS za Državni zbor. Sem tudi med ustanovitelji KPS, iz katere pa sem leta 2005 izstopil in ustanovil Slovenski komunistični odbor.

 

VO2 – Ribnica: Aleš Hoge

Zaposlen v Kovinoplastiki Lož d .d., na delovnem mestu predsednik Sveta delavcev in predsednik sindikalne podružnice ter delavski predstavnik v nadzornem svetu.

 

VO3 – Grosuplje: Mitja Vilar

Industrijski oblikovalec, direktor, star 23 let.

Naredil najhitrejši dostop reševalcev na motorjih, svetovno novost za zmanjšanje tako števila nesreč pri prečkanju tirov kot poškodb in smrti pri morebitnih trkih.

Pripravil uvedbo motorjev za gasilce, elektro pogona traktorjev, gradbene mehanizacije in s tem ustvaril veliko novih delovnih mest.

 

VO4 – Litija: Kaja Mlakar Agrež

po izobrazbi gimnazijska maturantka, brezposelna oseba, aktivistka, prostovoljka, ustvarjalka. Opravljam poklic grafične oblikovalke. V okviru osebnega dopolnilnega dela šivam unikatne modne dodatke iz filca in izdelujem zabavne priponke s slovenskimi kletvicami. Sem članica ekipe, ki ustanavlja zadrugo. Mamica bodoče prvošolke, srečno poročena, netipična žena s poudarjenimi feminističnimi pogledi, pobudnica ustanovitve mladinskega centra v Litiji ter večletna predsednica Sveta zavoda. Občinska svetnica v mandatu 2002–2006, igralka namiznih in računalniških iger, prijateljica živali in rastlin. Še vedno verjamem, da je svet lahko boljši!

 

VO5 – Moste Polje I: Pavel Remec

 

VO6 – Moste Polje II: Denis Striković

Denis Striković (rojen leta 1986 v Ljubljani; od rojstva živi v ljubljanskih Novih Fužinah) je univ. dipl. politolog in doktorski študent Humanistike in družboslovja na področju balkanskih študij. Aktivistično, študijsko in znanstveno se med drugim ukvarja z vprašanji, povezanimi z manjšinami, (večplastno) identiteto in medkulturnim dialogom. Kot projektni menedžer in koordinator projektnih aktivnosti je že več kot štiri leta zaposlen na kulturno-izobraževalnih projektih, katerih namen je večja zaposljivost in večja družbena vključitev ranljivih skupin v Sloveniji.

 

VO7 – Moste polje III: Jasminka Dedić

Jasminka Dedić (1975) je pridobila naziv doktorice politologije pri Fakulteti za družbene vede v Ljubljani leta 2008. V svoji disertaciji se ukvarja s primerjalno analizo procesov konstrukcije kolektivnih identitet žrtev in storilcev genocida v nekdanji Jugoslaviji in Ruandi. Leta 2002 je zaključila magisterij s področja človekovih pravic pri Srednjeevropski univerzi v Budimpešti. Delovne izkušnje je pridobivala pri Uradu za enake možnosti, kjer je koordinirala aktivnosti s področja nediskriminacije, prav tako pa aktivno sodeluje pri delovanju Bošnjaške kulturne zveze Slovenije in Manjšinske koordinacije za nekdanjo Jugoslavijo.

 

VO8 – Ljubljana Bežgrad I: Gorazd Marinček

Rojen 1952 v Ljubljani, po poklicu energetski menedžer. Zasnoval koncept mladinskih delovnih akcij na manj razvitih območjih, vodil popotresno zvezno MDA Posočje 76, v ZOTKS organiziral mikroračunalniške sejme in širil računalniško pismenost. Leta 1999 osnoval prvo ekološko kmetijo na Dolenjskem, Posavju in Beli krajini, sodeluje v Planu B za Slovenijo in vodi Slovenski E-forum kot zagrizen zagovornik snovne in energijske učinkovitosti, prehranske in energijske samooskrbnosti, krajevne rabe obnovljivih virov in krožnega gospodarstva. Izvaja več projektov, financiranih iz EU. Usklajuje protikorupcijska dejanja Stranke TRS pod geslom »čista energetika«.

 

VO9 – Ljubljana bežigrad II: Matjaž Hanžek

Rojen 13. 8. 1949 v Slovenj Gradcu, diplomiral iz sociologije. Bil član umetniške skupine Grupa OHO, izdal nekaj pesniških zbirk, imel nekaj samostojnih in kolektivnih razstav vizualne poezije. Kot sociolog raziskoval predvsem družbeni razvoj in njegovo načrtovanje, družbeno neenakost in vpliv revščine na zdravje in srečo. O tem objavil nekaj sto člankov in intervjujev, uredil štiri monografije, od tega tri mednarodne. Sedaj upokojen.

 

VO10 – Domžale I: Petra Rezar

Je gluha profesorica likovne pedagogike; poučuje gluhe in naglušne. Je avtorica strokovnih člankov in predavanj. Aktivno soustvarja prostor za razvoj in (so)delovanje gluhih in gluhoslepih v Sloveniji, trudi se približati svet gluhih slišečim. Zavzema se za prijazen socialni družbeni sistem, ki omogoča različne poglede in enakost v uresničevanju možnosti in pogojev v izobraževanju in soustvarjanju družbe. Želi, da bi se uresničil pravični sistem tudi za živali in podpira lokalno ekološko pridelovanje hrane brez zlorabe narave in živali. Redno se izobražuje na seminarjih in kongresih predvsem na področju človekovih pravic in kulture gluhih.

 

VO11 – Domžale II: Jana Zajc

Rojena sem leta 1958 v Ljubljani, stanujem ravno tako v Ljubljani. Po izobrazbi sem diplomirana inženirka elektrotehnike. Zaposlena sem v mikro podjetju, ki se ukvarja z izdelavo informacijskih sistemov za podporo logistiki. Sem polovična lastnica tega podjetja. Za kandidaturo pri Združeni levici sem se odločila, ker v celoti podpiram njen program. Storila bom vse, da Združena levica zmaga na državnozborskih volitvah, da bomo lahko ta program tudi uresničili.

 

5. Celje

 

VO1 – Šentjur, Celje: Drago Gajzer

VO2 – Celje I: Zdenko Rožman

Rojen sem v Celju in po poklicu univ. dipl. inž. kemijske tehnologije. Na poklicni poti sem si pridobil izkušnje v šolstvu, kot učitelj in ravnatelj, kakor tudi v gospodarstvu na vseh nivojih poslovnega procesa. Zato imam jasen pogled na šolsko in gospodarsko področje, vključno z razvojnimi možnostmi v Sloveniji ter vizijo razvoja družbe. Moje življenjsko vodilo je usmerjeno v poštene odnose med ljudmi ter vrednote, ki dajejo ljudem dostojanstvo in dostojno življenje vseh ljudi v državi brez razlik, poštenje in družbo vzajemne solidarnosti.

 

VO3 – Celje II: Igor Sancin

Sem dramski igralec, zaposlen v Slovenskem ljudskem gledališču v Celju. Politično izhajam iz Tržaškega študentskega gibanja iz sedemdesetih let. Ponovno sem se aktivno začel ukvarjati s politiko jeseni l. 2011, ob nastanku stranke TRS, na listi katere sem tudi kandidiral za poslanca v DZ.

 

VO4 – Žalec I: Andrej Fugina

Leta 1968 sem maturiral na I. Gimnaziji v Mariboru. Na Višji zdravstveni šoli sem diplomiral leta 1974 za fizioterapevta. V mariborski bolnišnici sem sedem let delal kot fizioterapevt. Leta 1981 sem se prekvalificiral in 10 let delal v TAM-u v Mariboru v informatiki, nazadnje kot vodja razvoja programske opreme. Leta 1989 sem ustanovil podjetje, za razvoj poslovne programske opreme, kar delam še danes. Lani sem se polovično upokojil. Sem poročen in imam tri otroke.

 

VO5 – Žalec II: Ibrahim Nouhom

Ibrahim Nouhoum je univ. diplomirani inženir gozdarstva Biotehniške fakultete Univerze Ljubljana, rojen 9. 7. 1959 (Mali).Je strokovnjak za migracije, afriška vprašanja in ekologijo. Deluje v različnih nevladnih organizacij. Trenutno dela v Slovenski filantropiji kot medkulturni mediator. Je soustanovitelj Mednarodnega Afriškega Foruma. Je novinar, filmski igralec ( na Sončni strani Alp).Je pristaš načel multikulturnega dialoga in trajnostnega razvoja ter solidarne družbe.

 

VO6 – Mozirje: Karmen Vršič Drevenšek

Profesorica angleščine in sociologije, inkluzivna pedagoginja za strokovno pomoč otrokom s posebnimi potrebami.

 

VO7 – Velenje I: Tjaša Podpečan

Sem 32-letna Velenjčanka, po izobrazbi univerzitetna diplomirana sociologinja. Zaposlena sem na Univerzi v Ljubljani kot samostojna svetovalka za področje doktorskega študija. Poleg rednega dela zaključujem doktorski študij na Fakulteti za družbene vede, kjer v okviru doktorske disertacije proučujem trg dela in zaposlovanja, pravice zaposlenih ter revščino in negotovost v vsakdanjem življenju posameznic in posameznikov. Med drugim se kot sindikalna zaupnica borim za pravice zaposlenih. Za kandidiranje sem se odločila, ker je treba narediti konec politiki zategovanja pasu, poglabljanju revščine in neenakosti, ker sem ZA drugačno Slovenijo, ki bo branik vrednot solidarnosti, okoljske odgovornosti, enakosti in pravičnosti.

 

VO8 – Velenje II: Anita Tolić

Odraščala je v Velenju, kjer je maturirala na Splošni in strokovni gimnaziji, nato pa študijsko pot nadaljevala v Ljubljani. Že od nekdaj se ukvarja z družbeno-ekonomskimi vprašanji, tako v teoriji kot v praksi, prek študija anglistike in sociologije kulture pa je svoje poznavanje in zavzetost le še utrdila. Kot hči matere delavke v Gorenju in očeta rudarja se zaveda, da nekoč že izborjene pravice, kot so zagotovljena eksistenca ter splošna dostopnost javnega šolstva, zdravstva in kulture, vse bolj postajajo privilegij peščice. Zato si v svojem delovanju prizadeva za družbo, ki bo na prvo mesto postavila obči interes, torej zadovoljevanje družbenih potreb, ne pa posamičnega, kjer je edina vrednota dobiček posameznika. Anita je ustanovna članica in članica sveta Iniciative za demokratični socializem ter programskega odbora Inštituta za delavske študije.

 

VO9 – Slovenj Gradec: Tadej Čepin

Po izobrazbi sem diplomirani inženir elektrotehnike in univerzitetni diplomirani organizator-informatik.

Delovne izkušnje sem pridobival na Fakulteti za elektrotehniko, v Laboratoriju za telekomunikacije, kot strokovni sodelavec, nato kot sistemski administrator na Generalnem sekretariatu Vlade Republike Slovenije. Nekaj več kot dve leti sem delal tudi kot samostojni podjetnik, trenutno pa delam na evropskem projektu.

Sem predstavnik mlajše generacije, star 36 let, ki se dobro zaveda, kam nas je pripeljala politika neoliberalizma. Zato želim, da se trend prevlade kapitala obrne tako, da zopet pridobimo pravice delavcev in človekove pravice nasploh.

 

VO10 – Ravne: Milan Mrđenović

Prihajam iz Raven na Koroškem. Že od nekdaj se zavzemam za družbeno pravičnost, zato tudi kandidiram na letošnjih volitvah. Področja mojega zanimanja so zelo široka. Na kratko lahko povem, da se zavzemam za ozaveščanje o zdravi prehrani, čistem okolju in skrbi za človeka. Moja glavna skrb so predvsem ljudje, zato posvečam svojo pozornost reševanju vseh problemov v družbi.

 

VO11 – Radlje: Ana Serena Papa Reisman

Sem Ana Papa Reisman. Letos bom dopolnila 30 let. Po izobrazbi sem univerzitetna diplomirana prevajalka nemščine in profesorica angleščine. Izviram iz Ruš, sedaj pa z možem živiva v Lovrencu na Pohorju. Delam kot poslovna asistentka, prevajanje in poučevanje tečajev tujih jezikov pa opravljam kot postranski poklic.

 

6. Novo mesto

 

VO1 – Črnomelj: Petra Tomić

Rojena leta 1992 v Ljubljani.

Končala je osnovno šolo Toneta Čufarja, za tem gimnazijo Poljane, trenutno pa je študentka tretjega letnika na Evropski pravni fakulteti.

Otroštvo je v veliki meri preživela v Metliki, zato se vedno rada vrača tja, kolikor ji to dopuščajo študijske obveznosti.

Za kandidaturo pri Združeni levici se je odločila, ker ji ni vseeno za bodočnost Bele krajine in Slovenije.

Želi si, da bi mladi lahko ostali doma in se zaveda, da brez zaposlenih mladih ne bo niti pokojnin za starejše.

 

VO2 – Novo mesto I: Marija Turnšek Mikačič

Mag. Marija Turnšek Mikačić, magistrica poslovne politike in organizacije, univ. dipl. ekonomistka. Vodja službe za tržne raziskave in razvoj v tovarni Lek. Direktorica sektorja za plan in analize pri Časopisnem podjetju Delo. Sekretarka Državnega sveta Republike Slovenije. Sedaj je predavateljica Višje strokovne šole Grm Novo mesto ter predavateljica na Fakulteti za organizacijske študije Novo mesto.

 

VO3 – Novo mesto II: Nataša Mirtič

Rojena 1973 v Novem mestu. Leta 1997 je diplomirala na oddelku za slikarstvo na ljubljanski Akademiji za likovno umetnost. V letu 2001 je na akademiji končala magistrski študij grafike. Večkrat je samostojno razstavljala in sodelovala na več izborih slovenske grafike doma in v tujini. Kot samostojna kulturna ustvarjalka živi v Novem mestu.

 

VO4 – Trebnje: Gregor Kaplan

Rojen v Novem mestu 12. 2. 1974, kjer sem obiskoval tudi OŠ in Gimnazijo. Sem univerzitetni diplomirani politolog, obramboslovec, za svoje diplomsko delo s področja vojne škode na območju Slovenije med drugo svetovno vojno sem prejel tudi nagrado OZN za Slovenijo, katero mi je izročil takratni predsednik Republike Slovenije dr. Janez Drnovšek.

Poklicno pot sem začel na Ministrstvu za pravosodje, kot paznik, sledil je MORS – svetovalec za evroatlantske povezave, sedaj pa sem zaposlen na MZZ, kjer se ukvarjam z različnimi področji varnostne politike.

Živim v Trebnjem. Aktivno delujem v lokalni skupnosti na področju predšolske in šolske vzgoje (izboljšanje stanja v Vrtcu Trebnje, sprejemu vseh otok v vrtec in uvedbo spoznavanja brezplačne angleščine – uspelo 2009 – , v preteklem letu pa tudi za prvi razred OŠ Trebnje).

Na ekološkem področju se posvečam reki Temenici, na mednarodnem pa sem vključen v Mednarodni odbor izgnancev in beguncev žrtev fašizma in nacizma, ki ima preko 700.000 članov. Sem tudi tisti občinski svetnik, ki je večkrat zahteval odstop pravnomočno obsojenega župana. Nekaj malega se ukvarjam tudi s pisanjem in urejanjem knjig ter člankov za različne časopise, revije in glasila. Redno pišem tudi kolumne za lokalni časopis Cajtng.

 

VO5 – Brežice: Peter Dirnbek

Peter Dirnbek je 38-letni kantavtor in samostojni podjetnik iz Brežic.

Poglede na družbo, sorodne svojim, je prepoznal v idejah Iniciative za demokratični socializem, ki ga navdihujejo z upanjem na pravičnejši jutri: »To je pesem o svobodi, pojem jo, ker hrepenim. Nisem se predal usodi, skupaj z vami se borim!«

 

VO6 – Krško: Aleš Suša

Letnik 1972, v Krškem prebivam od otroštva naprej. Šolal sem se na Srednji tehnični šoli v Krškem, smer strojništvo, kasneje nadaljeval glasbeno šolanje v Ljubljani, magisterij iz glasbe pa sem opravil v Gradcu.

Vseskozi sem aktiven v ljubiteljski kulturi, zadnjih 20 let pa sem vodja zasedbe Big Band Krško. Zadnjih osem let delujem v društvu Zeleni krog, ki smo ga ustanovili s skupino somišljenikov. Končujem tudi prvi mandat v Občinskem svetu Krško, kot predstavnik liste Zeleni krog. Zaposlen sem kot saksofonist v Big Band-u RTV Slovenija.

 

VO7 – Sevnica: Sašo Jejčič

Rojen 30. 04. 1954, stanujoč v Sevnici. Univerzitetni diplomirani ekonomist. Upokojenec. Delovno pot sem pričel v gospodarstvu (Luka Koper, Jutranjka Sevnica), nadaljeval kot profesionalni sindikalni funkcionar v Sevnici, večino delovne dobe pa sem delal kot kriminalist, zadnjih 12 let kot vodja sektorja kriminalistične policije v PU Krško. Po upokojitvi sem dve leti delal pogodbeno v Komisiji za preprečevanje korupcije RS.

 

VO8 – Laško: Marjana Kos

Po izobrazbi ekonomistka, je leta 2006 opravila magisterij na Schumacher College v Veliki Britaniji na temo denarja. Sodelovala je pri vzpostavitvi prvega angleškega sistema lokalne valute v okviru iniciative tranzicijskih mest v Totnesu, Devon. Piše in predava na temo denarja, denarnega sistema in trajnostnih oblik denarja, ter tranzicijskega gibanja (http://marjanakos.wordpress.com/). Sodeluje tudi z neprofitno organizacijo ISEC – Local Futures (http://www.localfutures.org/, http://theeconomicsofhappiness.org), ter se ukvarja s permakulturo, prosti čas pa najraje preživlja s svojo družino, v naravi in na svojem vrtu.

 

VO9 – Hrastnik: Mitja Svete

Po izobrazbi sem profesor sociologije in zgodovine. Že četrto leto se poklicno ukvarjam z otroki in mladostniki iz socialno ogroženih družin ter mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi težavami. Svoje praktične izkušnje nadgrajujem z doktorskim študijem socialnega dela na Fakulteti za socialno delo v Ljubljani.

 

VO10 – Trbovlje: Luka Mesec

Luka Mesec (1987), diplomant Evropskih študij, koordinator Sveta Iniciative za demokratični socializem in direktor Inštituta za delavske študije. Za kandidaturo na listi Združene levice (ZL) sem se odločil, ker želim z vsemi močmi podpreti nastanek prave levice v Sloveniji. Levice, ki se ne bo ločila od desnice samo po odnosu do partizanstva, ampak zlasti po svojih ekonomskih in socialnih politikah. Levice, ki si bo upala zoperstaviti interesom kapitala, privatizacijam, rezom v socialo, diktatom Evropske unije. Levice, ki si bo brezpogojno prizadevala za obrambo socialne države, pravic delavstva, pravično obdavčenje kapitala in bogatih in za sistemsko alternativo kapitalizmu: demokratični ekološki socializem.

 

VO11 – Zagorje: Davorin Žnidarič

Sem Zasavčan, ki mu je mar za okolje, naravo in ljudi. Nasprotujem degradaciji ljudi in neoliberalnemu konceptu družbe, ki na eni strani omogoča bogatenje posameznikom, na drugi pa siromašenje večine. Odločno sem proti zakonodaji, ki je pisana na kožo bogatim in korporacijam, ter razprodaji slovenskega premoženja. Ponovno si želim vrednot, ki so Slovence in Zasavčane krasile v preteklosti, kot so poštenost, sožitje in empatija.

 

7. Maribor

VO1 – Šmarje pri Jelšah: Dragica Messia

Sem samostojna podjetnica iz Brestenice. Po poklicu vzgojiteljica predšolskih otrok. Mama dveh sinov, starih 2 in 8 let. Srečna in uspešna v svojem podjetništvu in vodenju družine. V življenju sta me vedno vodili dve vrednoti, poštenje in trdo delo.

Moj moto: »Le če bomo stopili skupaj nam bo uspelo.«

 

VO2 – Slovenska bistrica: Matej Frešer

Rojen 29. 08. 1976 v Mariboru. Osnovno šolo sem obiskoval na Črešnjevcu in nadaljeval izobraževanje v Mariboru, kjer sem pridobil izobrazbo diplomiranega inženirja gradbeništva. Po končani diplomi sem se zaposlil na Zavodu za gradbeništvo Slovenije, kjer sem zaposlen še danes.

 

VO3 – Slovenske Konjice: Mateja Jakop

Od otroštva živim v Slovenskih Konjicah. Po poklicu sem ekonomski tehnik, zaposlena na Adriatic Slovenici. Zaradi nestrinjanja s sedanjo nepravično ureditvijo dostopa državljank in državljanov do življeJnsko potrebnih dobrin in pravic, sem sodelovala pri vstajniškem gibanju.

 

VO4 – Ruše: Drago Bolčina

Sem oče in mož, po poklicu prometni tehnik, in opravljam delo področnega predstavnika; predvsem pa sem človek, ki je v življenju izkusil tako strah pred današnjim dnem in negotovost jutrišnjega dne, kot tudi toplino in varnost ljubezni ter čarobnost prijateljskih vezi.

Sem človek, ki je spoznal, da sam ne more napredovati in se razvijati in da je nujno v svoj razvoj vključiti tudi druge ljudi . Sem človek dejanj, ki je dobrohoten in ki želi dati občutek dostojanstva vsakomur.

Znana misel: »Užitek je srečati pogled tistega, kateremu si pred kratkim storil kaj dobrega,« je bila in bo moje življenjsko vodilo.

 

VO5 – Maribor I: Aleksander Županek

 

VO6 – Maribor II: Erik Kos

Sem Erik Kos, magister političnih ved, star 63 let. Končal sem šolanje na Srednji kemijski šoli v Rušah, nato doštudiral pravo v Mariboru, v Zagrebu pa magistrski študij. Delal sem na Ljudski univerzi, na Pokrajinskem štabu za Teritorialno obrambo Maribor, v Tovarni vozil in toplotne tehnike in od osamosvojitve naprej v zasebni agenciji za zaposlovanje MADE, nato na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, kjer sem vodil generalni direktorat za trg dela in zaposlovanje. Nazadnje sem bil svetovalec generalne direktorice na Zavodu za zaposlovanje RS Slovenije.

 

VO7 – Maribor III: Brigita Pušnik

Sem Brigita Pušnik, žena in mama dveh otrok. Sem samozaposlena. Po izobrazbi diplomirana medicinska sestra.

 

VO8 – Maribor IV: dr. Franc Trček

Dr. Franc Trček, prostorski sociolog, se je rodil leta 1969 v vasi Zilje v Beli krajini. 20 let raziskovalno deluje v Centru za prostorsko sociologijo, kjer se ukvarja z vprašanji lokalnega in regionalnega razvoja, urbanizmom in sociologijo interneta. Ob tem je sočasno pet let delal v razvoju turistične ponudbe v Zgornjesavski dolini. Zagovarja razvoj delavskega zadružništva in samooskrbnih kooperativ ter medgeneracijsko in urbano-ruralno partnerstvo. Prizadeva si za nove oblike participativnega soodločanja.

 

VO9 – Maribor V: Peter Rižnar

mag. Peter Rižnar

Star 55 let, magister znanosti s področja managementa v izobraževanju, poročen, oče dveh otrok, ima vnukinjo, zaposlen v OŠ kot predmetni učitelj. Za vstop v politiko se je odločil, ker je prepričan, da je čas za nove, drznejše ljudi z novimi rešitvami. Dovolj je ustrahovanja obstoječih političnih opcij, ki so uničile slovensko gospodarstvo in prebivalce Slovenije pripeljale na rob preživetja.

 

V10 – Maribor VI: Jožef Kos Grabar

Rojen l. 1959, od l. 1969 živim v Mariboru. Tu sem končal gimnazijo in nato v Ljubljani študiral geodezijo in sociologijo. Kot prostorski planer sem zaposlen v ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d. o. o. Že tri desetletja sem civilnodružbeni aktivist (alternativne prakse, kultura, občila, kolesarjenje). Od l. 2010 izvajam funkcijo predsednika predsedstva neformalne Liste Skupaj za pravično skupnost – SPS. Pišem eseje in leposlovna dela. Živim s svojo zunajzakonsko partnerico in najinim otrokom.

 

V11 – Maribor VII: Tatjana Frangež

Sem Tatjana Frangež, zaposlena v Umetnostni galeriji Maribor. Po poklicu sem diplomirana ekonomistka, študij nadaljujem na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani. Za kandidaturo na listi Združene levice sem se odločila, ker želim, da bodo tudi moj sin in njegovi otroci imeli na voljo brezplačno javno zdravstvo, da bodo lahko, kot jaz, koristili dobrobiti javnega šolstva, da bodo lahko jedli zdravo, lokalno pridelano hrano brez GSO. Da bomo delavci za dobro opravljeno delo tudi dostojno plačani. Uspelo nam bo le, če se bomo za to borili skupaj!

 

8. Ptuj

VO1 – Lendava: Rahela Hojnik Kolenc

Sem Rahela Hojnik Kolenc, rojena 21. 08. 1973 v Murski Soboti. Po končanem študiju slovenskega jezika in književnosti ter pedagogike na FF v Ljubljani sem se zaposlila na DSŠ Lendava, kjer sem poučevala slovenščino. Po štirih letih učiteljevanja me je pot zanesla v izobraževanje odraslih, na Ljudsko univerzo Lendava, kjer delam še danes. V prostem času že 2 leti prostovoljno nudim učno pomoč tistim učencem in dijakom, ki jo potrebujejo, da bi lahko uspešno končali šolanje. Moja največja strast je peka tort, ki jih z največjim veseljem podarjam znancem, prijateljem in otrokom iz socialno ogroženih družin. Sem mama dveh nadebudnih šolarjev, ki ju že od malega učim, da si ljudje moramo medsebojno pomagati, saj bomo le tako lahko uspešni kot družba.

 

VO2 – Ormož: Aleksandra Lesjak

Sem Aleksandra Lesjak rojena 09. 06. 1989 v Ormožu. Osnovno šolo sem obiskovala v Ormožu na Hardeku, po končani osnovni šoli sem se vpisala na poklicno šolo cvetličarstva. Po poklicu sem kmetijsko-podjetniški tehnik. Po končani srednji šoli sem se prijavila na Zavod za zaposlovanje. Nekaj časa sem bila zaposlena v podjetju Carrera Optyl, nato pa kot sezonska delavka v podjetju P&F; Jeruzalem. Za tem sem odšla na trimesečno usposabljanje za delo v Slovenski vojski, končala kuharski tečaj in delala v kuhinji.

Sem ena od mladih v Sloveniji, ki smo poskusili vse, da bi našli zaposlitev, od prekvalifikacij do vztrajnega iskanja zaposlitve in občutka, da nas nekje potrebujejo!

Poleg vztrajnega iskanja zaposlitve pa se udejstvujem tudi kot gasilka v PGD Loperšice in v Športnem društvu v Pušencih.

Kljub mladim letom imam veliko izkušenj, a dokaj brezupno zrem v bodočnost, zato sem se odločila, da poskušam nekaj spremeniti pa če tudi kot »kapljica v slovenskem političnem morju«. Svojo priložnost vidim v stranki TRS in v Združeni levici in verjamem, da bi nam prav z uresničevanjem programa koalicije Združene levice v Sloveniji kmalu lahko šlo veliko bolje.

 

VO3 – Ljutomer: Darja Kosič Auer

Sem profesorica pedagogike, ravnateljica Osnovne šole Ivana Cankarja Ljutomer in že trideset let delam v šolstvu. Ob materinstvu je moja druga največja želja ukvarjati se z nenehnim odgovarjanjem na vprašanje, kakšno šolo si želimo in potrebujemo. Ne verjamem, da lahko spreminjam svet, vem pa, da lahko s svojim delom prispevam k njegovemu izboljšanju. Odgovornost do okolja in sočutje do vseh živih bitij je zame enako pomembno kot blagostanje ljudi.

 

VO4 – Murska sobota I: Stojan Habjanič

Rojen 11. maja 1958 v Murski Soboti, univ. dipl. inž. gradbeništva, samostojni podjetnik od leta 1995. Pionir na področju zdrave in varčne gradnje v Sloveniji, že od študentskih let naprej okoljski aktivist, trenutno predsednik slovenskega združenja za trajnostno gradnjo. Sodeloval pri številnih regionalnih projektih na področju trajnostne energetike in gradbeništva, varstva okolja in narave, turizma, socialne ekonomije itd.

Živim na obronkih rajskega Goričkega v vasi Brezovci.

 

VO5 – Murska Sobota II: Darko Rudaš

Rojen 11. 09. 1958 v Murski Soboti, po poklicu kartonažer, zaposlen na RRA – Mura, kot projektni asistent. Sem človek s posluhom za soljudi. Oče dveh otrok. Z željo po družbenih spremembah, ki bi vsakemu človeku omogočile napredovanje po njegovih sposobnostih, me je kariera v politiki leta 1998 zanesla na položaj občinskega svetnika v MO Murska Sobota. Zadnje lokalne volitve v letu 2010 pa so me zapeljale v četrti zaporedni mandat, kar razumem kot potrditev svojega dosedanjega dela.

 

VO6 – Gornj Radgona: Valentina Škafar

Po izobrazbi sem kulturologinja, z opravljeno magistrsko specializacijo o Evropski uniji na Pravni fakulteti v La Coruñi v Španiji, kjer sem nekaj let živela in delala. Delovne izkušnje na področju kulturnega in projektnega managementa, organizacije dogodkov, svetovanja na področju politik in programov EU ter stikov z javnostmi sem si med drugim nabirala tudi v Bruslju, na predstavništvu Gališke avtonomne pokrajine, v Informacijski pisarni Evropskega parlamenta v Ljubljani ter Informacijski službi EU- Europe direct La Coruña. Trenutno sem zaposlena kot koordinatorka programov za mlade na Združenju za očitne stvari. Tekoče govorim španski, nemški in angleški jezik, pasivno pa italijanski, portugalski in francoski. Svoj prosti čas namenjam aktivizmu, še posebej na področju revizije javnega dolga, uvedbi direktne e-demokracije, socialnega podjetništva, celostne samooskrbe, pravic živali, promociji permakulturnega načina obdelovanja zemlje, zavzemam se tudi za legalizacijo konoplje. Prepričana sem, da je sreča na strani pogumnih, moj življenjski moto pa povzema misel M. Gandija: »Bodi sprememba, ki si jo želiš v svetu.«

 

VO7 – Lenart: Iztok Erjavec

Sem univerzitetni diplomirani biolog. Študij nadaljujem na podiplomskem študiju biologije, specializiram se iz krajinske ekologije. Tekom raziskovalnega dela za magisterij sem videl trenutno dogajanje v krajinah, stanje prebivalstva in okolja. Na podlagi lastnih opažanj sem začel uresničevati lastno idejo razvoja krajin, z namenom izboljšanja trenutnega stanja v krajinah, ki bo ljudem omogočila boljše življenje v tem prostoru. Skupaj s prijatelji, ki so prepoznali idejo kot perspektivno, smo sestavili ekipo in začeli z delom na start-up pilotnem projektu, ki mu bo sledila ustanovitev socialne (družbene) zadruge. Ponovno želim obuditi zadružništvo, v skladu z namenom, zaradi katerega so se ustanavljale zadruge v preteklosti, in temu dodati še današnji družbeno-socialni pomen.

 

VO8 – Pesnica: Dejan Unger

Življenje ga izziva z iskanjem smisla življenja in rešitev za preseganje konfliktov, ki se kažejo v uničevanju človeka in okolja, samomorih, vojnah. Na zahodu raziskuje modele »bolj zdravega« sobivanja človeka in jih prenaša v domovino tudi kot prevajalec.

Kot trener vnaša med ljudi in v organizacije učinkovitejše pogovore za namen dobrega bivanja, sodelovanja in ekonomičnosti. V skrbi za prihodnost človeštva je inovator sodelovalne ekonomije s koncepti samooskrbe, krogov izmenjav, komplementarnih valut ter eko-etičnih bank.

 

VO9 – Ptuj I: Jožica Repič

Rojena 4. 5. 1961 na Ptuju, stanujoča na Ptuju. Diplomirala sem na FSPN, Univerza Ljubljana (danes FDV) in pridobila naziv profesorica sociologije. Ob delu sem diplomirala še na Pedagoški fakulteti Maribor in pridobila naziv profesorica razrednega pouka. 25 let že delam v osnovnem šolstvu, kjer sem pridobila naziv svetnica. Moja prva zaposlitev od 1986 do 1988 pa je bila v politiki. Kandidaturo sem sprejela, ker se ne morem sprijazniti s trenutnim stanjem v naši državi (političnim in gospodarskim) in sem se pripravljena konstruktivno boriti za pozitivne spremembe. Posebej dobro poznam situacijo v šolstvu, ki je milo rečeno, katastrofalna.

 

VO10 – Ptuj II: Romeo Varga

Kot diplomirani politolog, ki se ukvarja z regionalnim razvojem, sem se prepričal, da je vrhunski cilj zdravje in osebno zadovoljstvo vsakega posameznika. To lahko dosežemo samo s skrbjo za okolje in zmanjševanjem socialnih razlik. Potrebujemo »Green deal«!

 

VO11 – Ptuj III: Boštjan Koražija

Sem ponosen in preprost Haložan, ki že 17. leto kot knjižničar delam v Knjižnici Ivana Potrča Ptuj. Ljubim knjige in delo z ljudmi. V svojem prostem času poskušam na papir sprostiti čimveč ustvarjalne energije v obliki besed in slik.