4. skupina Združene levice: civilnodružbena gibanja in posamezniki

Ob boku treh političnih strank (IDS, TRS in DSD) kot enakopravni soustanovni partner v koaliciji Združene levice nastopa tudi 4. skupina, ki jo sestavljajo idejno in programsko sorodna napredna civilnodružbena gibanja in posamezniki. Podpisnika Koalicijskega sporazuma Združene levice sta v svojstvu civilnodružbenih gibanj Gibanje za pravično družbo – GPD in Kulturno politično društvo Svoboda-Straža, naknadno pa so pristopili še Lista Skupaj za pravično skupnost – SPS iz Maribora ter številni avtonomni posamezniki.

Med posamezniki so med drugim nekateri člani iz gibanja Puntarji, ki se tudi preko svoje kandidature na listi Združene levice želijo aktivno vključiti v zavezniški boj za ekosocialistično družbeno ureditev. Pogovori za morebitno pridruževanje novih civilnodružbenih gibanj in posameznikov so že v teku. Vedno več nas je!

Naša primarna vloga je skozi povezovanje idejno sorodnih in naprednih sil civilne družbe spodbujati moč kolektivne inteligence – neke vrste »koncertirano« delovanje naših različnosti kot prednosti, ki šele združene ustvarjajo neizmeren potencial – ki je do zdaj na žalost, skozi delovanje številnih izjemnih, a nepovezanih posameznikov in pobud zaradi razpršenosti izgorevala ali očitno ni zmogla dovolj preboja. Komaj zaznavno, a vendarle opazno, se s stopnjevanjem neoliberalnega primeža povečuje tudi pripravljenost različnih pobud civilne družbe k iskanju skupnega jezika, saj so na lastnih izkušnjah aktivizma zadnjih let okusili, da vsak zase nima moči doseči kaj oprijemljivega širše.

Sestava Združene levice je unikum med političnimi koalicijami v našem prostoru, s tem da preko 4. skupine vzpostavlja realni stik z bazo, z ljudstvom, vse to na temeljih avtentične in dobro organizirane neposredne, deliberativne in participativne demokracije.

Ker slednjo zagovarja tudi sam program Združene levice, tako že preko same sestave in delovanja znotraj koalicije z lastnim zgledom udejanjamo lastne programske zaveze. Še več, mesto 4. skupine v Združeni levici je osnovano na enakopravnih temeljih z ostalimi partnerji, kar določa tudi koalicijski sporazum, torej imamo eno četrtino vseh glasov. Vse to bo omogočalo preseganje razpršenosti, neorganiziranosti ali podhranjenosti civilnodružbenih pobud in frakcionaštva na eni ter preprečitev morebitnega elitizma, strankokracije oz. odtujitve strank od ljudi na drugi strani. Moč gneva je treba preoblikovati v moč ustvarjanja, v trdno in neomajno voljo sodelovati pri iskanju in udejanjanju Novega in Pravičnejšega, ki je za nas demokratična ekosocialistična ureditev družbe. Vsako osvobajanje, ki še dalje ustvarja nepravičnost, je nesmiselno. Osvobajanje lahko vznikne le iz razreda zatiranih, ne pa iz tistega, ki ustvarja pogoje za zatiranje. Skupno dobro, skupni interes je zbirališče, ob katerem je treba skleniti novo strategijo ter jo taktično spraviti v realnost!

Najboljša rešitev je tista, ki pride od ljudi za ljudi. In tu vidimo pomen in vlogo 4. skupine koalicije Združene levice, ki je odprta za nadaljnje širjenje s strani progresivnih gibanj, skupin in posameznikov na temelju skupne vizije prihodnosti, kadrovsko-etične nekompromitiranosti in spoštovanja zavez do načel in vrednot iz programa ter Koalicijskega sporazuma Združene levice.

4. skupina tako udejanja družbeno inovacijo, učečo se demokracijo, v kateri ljudje ne želimo biti več zgolj opazovalci, ampak aktivni udeleženci pri oblikovanju svojih okolij in življenj.

Na kandidatni listi Združene levice za nastop na državnozborskih volitvah 2014 je 9 nestrankarskih kandidatov s strani civilne družbe oz. 4. skupine, s čimer smo dodatno izkazali in upravičili mesto enakopravnega partnerja koalicije.
Vabljeni k aktivnemu sodelovanju, pridruževanju in podpori v kampanji Združeni levici in hvala vnaprej za vaš prispevek v našem skupnem boju, od ljudi do ljudi za ljudi!

Boljši svet je mogoč, pravičnejši svet je mogoč – ne samo mogoč, nujen!
»Smo realisti, uresničujemo nemogoče!«