Koalicija Združena levica

Koalicija Združena levica (krajše: Združena levica) je koalicija levičarskih strank in t.i. 4. skupine, v katero sodijo civilnodružbena gibanja ter posamezniki.

Združena levica je bila ustanovljena 1. marca 2014 na ustanovitvenem kongresu v Hotelu Union v Ljubljani, s podpisom koalicijske pogodbe med strankami Iniciativa za demokratični socializem (IDS), Stranka za trajnostni razvoj Slovenije (TRS) in Demokratična stranka dela (DSD).

Koaliciji sta se 20. maja 2014 formalno priključila še Gibanje za pravično družbo (GPD) in Kulturno politično Društvo Svoboda iz Straže.

Združena levica se zavzema za ekološki demokratični socializem. Zagovarja socialistično politiko, ki stremi k družbenemu in ekonomskemu sistemu, v katerem ljudje v okviru zmogljivosti okolja in naravnih virov trajnostno in sonaravno proizvajajo  za zadovoljevanje družbenih potreb. Zavzema se za demokratizacijo vseh družbenih področij: z vpeljevanjem neposredne demokracije, z delavskim upravljanjem ter z uveljavljanjem načel koordinacije in sodelovanja v gospodarstvu namesto tekmovanja.

 

1. DSD – Demokratična stranka dela

2. IDS – Iniciativa za demokratični socializem

3. TRS – Stranka za ekosocializem in trajnostni razvoj Slovenije

4. Civilnodružbena gibanja in posamezniki

Stranka Evropske levice in poslanska skupina GUE/NGL