Stranka za ekosocializem in trajnostni razvoj Slovenije – TRS

Stranka za trajnostni razvoj Slovenije – TRS se je ustanovila, ker je imela drugačno vizijo za Slovenijo, alternativo tistim, ki jim gre zgolj za njihove interese in kapital. Takoj na začetku je opozorila, da so spremembe potrebne. Ustanovni kongres je bil 1. oktobra 2011 v Ljubljani kot politično krilo istoimenskega Gibanja, katerega ustanovna mati je Manca Košir.

Predsednik Stranke TRS je od ustanovitve Matjaž Hanžek, bivši varuh človekovih pravic Republike Slovenije. Stranka TRS se je preko stranke udeležila predčasnih državnozborskih volitev leta 2011. Sicer nismo dosegli praga za vstop v Državni zbor RS, smo pa dosegli 1,22% in tako postali neparlamentarna stranka.

Leto kasneje se je dvignil Maribor zaradi radarjev in korupcijskih poslov poveznih z njimi. Ljudje so končno stopili na ulice in povedali, da imajo politične elite dovolj! Članice in člani TRSa smo aktivno sodelovali v vstajniškem gibanju. Vstaje so nas združile in začeli so se prvi pogovori med vstajniškimi skupinami in iskanje skupnih ciljih. Prve pogovore z različnimi vstajniškimi gibanji in skupinami aktivnimi v vstajniškem gibanju smo imeli že konec leta 2012. V obdobju enega leta in veliko opravljenih sestankih smo prišli do prvih obrisov današnje Združene levice. V marcu 2013, pa smo navezali tudi prve stike z grško stranko Sirizo in posredno s Stranko evropske levice (Party of the European Left).

Konec leta 2013 smo se tako z Iniciativno za demokratični socializem – IDS, Demokratično strank dela – DSD in nekaterimi civilnodružbenimi gibanji ter posamezniki resneje začeli pogovarjati o ustanovitvi koalicije Združena levica, ki je nato imela ustanovni kongres 1. marca 2014, kjer nas je tudi obiskal predsednik grške Sirize in podpredsednik Stranke evropske levice Aleksis Tsipras. Z Združeno levico smo prvič skupaj nastopili na volitvah v Evropski parlament leta 2014 in dosegli 5,47%.

V marcu 2013 sm osprejeli programsko deklaracijo »Od neoliberalnega kapitalizma v demokratični ekološki socializem«. Nadgradnja programske deklaracije je bila v marcu 2014 sprememba imena stranke v Stranka za ekosocializem in trajnostni razvoj Slovenije – TRS.

V statutu Stranke TRS je kot glavni cilj navedeno:

  1. doseganje ravnovesja družbe po načelih trajnostnega razvoja, ki upošteva etiko kot temeljno vrednoto, ki jo posameznik v sodelovanju z drugimi uresničuje pri delu, pri čemer s svojim ravnanjem permanentno skrbi za okoljsko in socialno ravnovesje.
  2. Stranka se zavzema za vrednote in kulturo sodelovanja, ki utrjujejo družbeno odgovorno ravnaje, kot so solidarnost, ustvarjalnost, znanje, strpnost, pravičnost in človekove pravice ter pregledno delovanje političnih in vseh drugih državnih in družbenih institucij, s čimer bomo preprečili koncentracijo nezakonite moči pri posameznih družbenih skupinah in/ali posameznikih.
  3. Nadalje bomo delovali okoljsko odgovorno ob zavedanju, da je naš planet samo en, omejen in nikogaršnja lastnina ter ustvarjali pogoje, da bo socialna in ekonomska varnost posameznika in njegove družine temeljila na varni in kakovostni zaposlitvi, institucije socialnega sistema pa skrbele le za ljudi, ki začasno ali trajno ne zmorejo sami.
  4. Podpirali bomo razvoj tistih gospodarskih vej, ki bojo ekonomsko učinkovitost prilagodili potrebam in omejitvam okolja in ljudi, zmanjševanju regionalne neenakosti ter povečevanju prehranske in energetske samooskrbe Slovenije.

Kontakt: info@stranka-trs.si