DOVOLJ ČAKANJA, OMEJIMO TRANSMAŠČOBE

Omejitev vsebnosti transmaščob v hrani je v izrazitem javnem interesu. V Združeni levici smo zato že lani predlagali, da se vsebnost transmaščob zakonsko v živilih omeji. Vlada je naš predlog zavrnila z izgovorom, da bo do začetka leta 2017 sprejela svoj zakon in ga dala v javno razpravo. Po letu praznih obljub in čakanja na ministrstvo za zdravje inministrstvo za kmetijstvo, smo danes ponovno vložili svoj zakon, ki vsebnosti transmaščob omejuje na največ dva grama na sto gramov vseh maščob.

ZAKAJ SO TRANSMAŠČOBE ŠE VEDNO DOVOLJENE?

Transmaščobe so dokazano zelo škodljive za zdravje, tega ne zanika prav nihče. Kljub temu ni njihova uporaba v Sloveniji na nikakršen način omejena. Omejitev uporabe transmaščob v živilih je Združena levica prvič predlagala že pred enim letom, a je koalicija naš predlog takrat zavrnila iz prestižnih razlogov, z argumentom, da bo Vlada RS pripravlja svoj predlog zakona.

Ob obravnavi našega zakona je sekretarka Ministrstva za zdravje obljubila, da bo vlada »do konca leta [2016] pripravila nov predlog zakona«. V dopisu, ki smo ga v Združeni levici prejeli od Ministrstva za zdravje novembra lani pa so to obljubo ponovili in napovedali javno razpravo v prvih treh mesecih letošnjega leta. 20. marca letos je ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc v svojem odgovoru na poslansko vprašanje Luke Mesca obljubila, da bo šel zakon »v začetku aprila v javno obravnavo«.

Danes, sredi maja 2017 o zakonu, ki bi ga morala skupaj pripraviti ministrstvo za zdravje in ministrstvo za kmetijstvo, še vedno ni ne duha, ne sluha. Zato v Združeni levici ponovno vlagamo novelo Zakona o zdravstveni ustreznosti živil, s katero bomo končno omejili uporabo transmaščob tudi v Sloveniji. Na ta način lahko zagotovimo sprejem zakona že pred poletjem in začetek uporabe takoj na začetku naslednjega leta.

NAREDIMO TO, KAR SO NAREDILE DANSKA, MADŽARSKA IN AVSTRIJA

Za omejevanje vsebnosti transmaščob v živilih danes odloča vse več držav. V  Evropski uniji se je za ta korak prva odločila Danska leta 2003, do danes pa so ji sledile še druge države, med njimi tudi Avstrija, Latvija in Madžarska. ZDA so šle še dlje in uporabo transmaščob popolnoma prepovedale. Tega zaradi pravil “prostega trga” EU v Sloveniji ne moremo narediti, zato predlagamo omejitev uporabe transmaščob po najboljših evropskih zgledih.

V zakonu je določeno, da so živila zdravstveno ustrezna, če je vsebnost transmaščob  dva grama na sto gramov maščob. Kot je to običajno, je s polletnim prehodnim obdobjem omogočena tudi izpeljava vseh postopkov in prilagoditev slovenske prehranske industrije in trgovcev.

Slovenska prehrambna industrija s prehodom ne bo imela velikih težav, saj transmaščobe nastajajo v proizvodnji z zastarelo tehnologije pri proizvodnji ceneni izdelkov, ki je v Slovenijo praktično ni več. Zdravju škodljivi izdelki k nam prihajajo z uvozom.

ZAŠČITIMO ZDRAVJE LJUDI

Dokazano je, da transmaščobe povečujejo raven slabega krvnega holesterola ter izrazito povečujejo tveganja za razvoj bolezni srca in ožilja, raka ter drugih kroničnih bolezni. Uživanje živil, ki vsebujejo transmaščobe, tako predstavlja 10-krat večje tveganje za razvoj srčno-žilnih bolezni, ki so vzrok za kar 40% vseh smrti v Sloveniji.

Omejitev uporabe transmaščob je v izrazitem javnem interesu. Poleg pozitivnih učinkov na zdravje ljudi bo omejitev prinesla tudi zmanjšanje proračunskih izdatkov za zdravljenje bolezni, ki jih povzročajo transmaščobe.

Luka Mesec: “Omejitev vsebnosti transmaščob je v izrazitem javnem interesu, saj te dokazano kar za desetkratnik povečujejo tveganje za nevarnost srčno-žilnih obolenj, ki so v Sloveniji vzrok za 40% smrti.”

DOKTORSKI ŠTUDIJ NAJ BO ŽE NASLEDNJE ŠOLSKO LETO BREZPLAČEN

Vlada je pred kratkim sprejela Uredbo o sofinanciranju doktorskega študija, s katero določa način razdeljevanja denarja javnim univerzam za sofinanciranje študija. Danes je o njej razpravljal Odbor za izobraževanje - v Združeni levici sicer Uredbo ocenjujemo kot korak v pravo smer, saj poudarja vlogo javnih visokošolskih zavodov, a smo hkrati do nje kritični, saj področje doktorskega študija potrebuje večje popravke. Zato smo predlagali štiri rešitve, ki bi položaj močno izboljšale:

 

1. Brezplačen doktorski študij: Financiranje naj bo stabilno, saj minimalen proračunski znesek ni določen, odvisnost od »proračunskih zmožnosti« pa bo študente slej ko prej potisnila v negotov položaj ter nanje prevalila finančno breme doktorskega študija. Že s študijskim letom 2017/18 naj ministrstvo zagotovi dovolj denarja, da bo študij za študente brezplačen.

 

2. Preprečimo finančno stisko in odvračalni učinek šolnin: V primeru zavrnitve sofinanciranja naj bo študentom zagotovljen izpis brez dodatnih težav in stroškov.

 

3. Omogočimo doktorskim študentom, da študirajo: Poleg šolnin naj Ministrstvo zagotovi denarne spodbude in štipendije (kot je to že bilo v preteklosti), kar je pogoj, da se ob današnjih prekarnih zaposlitvah študent doktorskemu študiju v celoti posveti.

 

4. Ustavimo rast šolnin: Uvedejo naj se normirane šolnine, da se ustavi trend višanja šolnin.

 

Miha Kordiš je povzel zahteve Združene levice: “Pri doktorskem študiju naj veljajo samo kriteriji kakovosti in znanja, ne pa kriteriji finančnega premoženja študenta. Študirajo naj najboljši, ne pa tisti, ki si to lahko privoščijo.”

Ne koalicija ne desna opozicija nista podprli naših predlogov.

Koalicija o Zakonu o romski skupnosti manjšini ni dovolila niti govoriti

Združena levica je s podporo praktično celotne romske skupnosti predlagala zakon, s katerim bi Romom končno zagotovili osnovne pogoje za človeka vredno življenje. Videti je bilo, da bo vlada Stranke modernega centra delovala enako kot vlade pred njo - z zavračanjem rešitev in praznimi obljubami, da bo probleme rešila sama. A vladna koalicija je presegla svoje predhodnike in ni dovolila niti demokratičnega minimuma, namreč razprave o predlogu. Na današnji obravnavi predsednik pristojnega odbora, Dušan Verbič iz SMC, ni hotel dati besede predstavnikom romske manjšine, nato pa razprave ni dovolil niti manjšini v Državnem zboru, poslancem Združene levice.

Matjaž Hanžek: “Deset let gledamo kako neuspešno deluje Zakon o romski skupnosti, še veliko dlje pa vemo v kakšnih človeka nevrednih razmerah živijo Romi. Trenutna vlada je se do Romov vede enako kot tiste pred njo,ponujene rešitve zavrača, istočasno pa obljublja “boljše” rešitve, ki pa jih nato od nikoder ni. V Združeni levici bomo zahtevali, da vlada obljube izpolni, če jih ne bo pa bomo poizkusili ponovno. Pri človekovih pravicah ne smemo popuščati.”

ZL PREDLAGA KONKRETNE UKREPE ZA IZBOLJŠANJE ŽIVLJENJA ROMOV

V ZL želimo s konkretnimi ukrepi bi odpravili pomanjkljivo zagotavljanje osnovnih življenjskih pogojev na področju infrastrukture in bivanja ter izboljšati raven političnega organiziranja in delovanja Romov v Sloveniji. Zato smo predlagali višjo povprečnino za občine za vsakega pripadnika romske skupnosti v njej, moratorij na prodajajo zemljišč, na katerih živijo Romi, več politične avtonomije za Rome, novo sestavo in bolj demokratičen način imenovanja Sveta romske skupnosti in jasna določitve njegovih nalog idr.

Kljub temu, da je predlog prinašal številne izboljšave neustrezne in zastarele zakonodaje ter položaj romske skupnosti. Vladna koalicija o teh nujno potrebnih spremembah ni bila pripravljena niti razpravljati.

 

KOALICIJSKI BULDOŽER TEPTA OSNOVNA DEMOKRATIČNA NAČELA

Življenje brez osnovnih sredstev, tekoče vode in elektrike, velik razvojni zaostanek in delež brezposelnih so posledica desetletij zanemarjanja položaja romske skupnosti s strani politike. Zato ne preseneča informacija, da naj bi Evropsko sodišče za človekove pravice letos obsodilo Slovenijo, ker Romi pri nas nimajo urejenih bivanjskih razmer.

Rešitve, ki jih predlaga Združena levica, so plod dveletnega usklajevanja z romsko skupnostjo in strokovno javnostjo in bi pomenile zgodovinski korak naprej. A trenutna oblast, tako kot vse pred njo, za ta vprašanja nima nikakršnega posluha.

Na današnjo obravnavo predloga na odboru za notranje zadeve predsednik odbora, Dušan Verbič, prvotno sploh ni hotel povabiti predstavnikov romske skupnosti, ki so za to izrazili interes. Nato pa predstavnikom Amnesty International in domačih romskih organizacij ni dovolil predstaviti stališč o zakonu, ki se tiče prav njih. Nato je šel še dlje, tudi poslancem je onemogočil kakršnokoli razpravo o zakonu. Koalicijski buldožer je v nasprotju s Poslovnikom Državnega zbora brez razprave izglasoval sklep, da zakon ni primeren  za nadaljnjo obravnavo.

 

PREDLAGAMO RAZREŠITEV PREDSEDNIKA ODBORA ZA NOTRANJE ZADEVE VERBIČA

Zaradi današnjih grobih kršitev poslovnika Državnega zbora in osnovnih demokratičnih standardov, Združena levica predlaga razrešitev predsednika odbora za notranje zadeve Dušana Verbiča. Današnja dejanja Verbiča so zgolj zadnja v nizu kršitev, ki si jih je kot predsednik odbora privoščil, in nedvomna kaplja čez rob.

Dogajanje na seji so na skupni novinarski konferenci obsodili tudi predstavniki romskih organizacij: Zveza Romov za Dolenjsko, Zveze za razvoj romske skupnosti Bele krajine in Zveze romske skupnosti Umbrella-Dežnik.

Matej T. Vatovec, predsednik Komisije za poslovnik: “Arbitrarno odločanje, mimo vseh pravil, kdo ima pravico govora in razprave v Državnem zboru in kdo ne, ki si ga je privoščil Dušan Verbič, so tako hude kršitve poslovnika in osnovnih demokratičnih standardov, da ne vidimo kako bi lahko funkcijo predsednika odbora za notranje zadeve opravljal še naprej. Zato v Združeni levici predlagamo njegovo razrešitev.”

In medtem ko so se v stranki SMC po vsem sodeč odločili za taktiko proceduralnega blokiranja in kršenja poslovnikov, ki so osnova za delovanje v Državnem zboru, bodo težave, s katerimi se že desetletja sooča romska skupnost, ostale še naprej.