Vlada uslišala zahteve Združene levice, upokojenke ne bodo diskriminirane  

Vlada je decembra lani z velikim pompom predlagala uvedbo minimalne pokojnine za tiste upokojence, ki so dosegli polno pokojninsko dobo. Toda predlog je diskriminiral upokojenke, ker jim ni zagotovil enake zajamčene pokojnine kot moškim, oziroma jim je sploh ni zagotovil. V Združeni levici smo predlagali amandma, ki bi diskriminacijo odpravil, vendar je koalicija odločanje o zakonu za dva meseca preložila. Zdaj bodo našo zahtevo upoštevali, saj vlada predlaga lasten amandma, ki odpravlja diskriminacijo upokojenk. Kljub tej izboljšavi zakon še vedno postavlja v slabši položaj upokojence, ki so bili v delovno aktivnem obdobju življenja dlje časa brezposelni.

Prvotni vladni predlog je predvideval nižjo zajamčeno pokojnino za upokojenke

Po prvotnem predlogu vlade bi bil moški, ki se je upokojil s 40 leti delovne dobe, upravičen do 500 EUR zajamčene pokojnine. Upokojenka, ki se je leta 2013 upokojila z 38 leti in 4 meseci delovne dobe, pa bi bila upravičena le do 480 EUR zajamčene pokojnine, čeprav je dosegla predpisano polno pokojninsko dobo. Na to je že decembra 2016, takoj po objavi zakona, opozoril poslanec Združene levice dr. Franc Trček, Združena levica pa je predlagala amandma, ki je to diskriminacijo odpravil.

Vlada prisluhnila zahtevi ZL za enako obravnavo upokojenk

Vlada v predpisanem roku ni našla rešitve za odpravo diskriminacije, ki so jo zapisali v zakon, amandmaja ZL pa očitno ni bila pripravljena podpreti. Obravnava je bila preložena na 6. april, medtem pa je vlada vendarle upoštevala predlog Združene levice in  z amandmajem predlagala odpravo diskriminacije upokojenk. Vsem upokojencem in upokojenkam, ki so se upokojili s polno pokojninsko dobo, bo zagotovljena zajamčena pokojnina 500 EUR. To je sicer še vedno dobrih 100 EUR pod pragom revščine za samsko osebo. Je pa pomembno izboljšanje glede na sedanje stanje, ko nekateri upokojenci s 40 let pokojninske dobe prejemajo zgolj 444 EUR pokojnine, kar je celo pod cenzusom za varstveni dodatek!

Dr. Franc Trček: “Upam, da mi v bodoče ne bo več potrebno opozarjati na tovrstne paternalistične seksizme, ker jih ne bo več. A sem ob prevladujoči miselnosti v slovenski politiki in tudi žal prepogosto v akademski sferi realni pesimist.”

ZL za dodatne ukrepe v korist upokojencev z najnižjimi pokojninami

Kljub temu, da je vlada upoštevala in popravila glavno pomanjkljivost zakona, smo v Združeni levici prepričani, da zakon potrebuje dodatne izboljšave. Zato predlagamo dodatne amandmaje, s katerimi bi:

  • zajamčeno pokojnino 500 EUR zagotovili tudi tistim upokojencem, ki so dosegli polno pokojninsko dobo, a so bili v preteklosti brezposelni in so socialne prispevke plačevali prostovoljno;
  • zajamčeno pokojnino uporabili kot osnovo za odmero vdovske pokojnine in nadomestila za invalidnost, ki ga prejema delavec, ki se je invalidsko upokojil za polovični delovni čas;
  • hkrati z uvedbo zajamčene pokojnine za polno delovno dobo povišali tudi zajamčeno pokojnino za upokojence, ki so se upokojili predčasno. Po našem predlogu bi torej najnižja pokojnina znašala namesto sedanjega 201 EUR znašala dobrih 310 EUR. To bi koristilo revnim upokojencem, ki zaradi stroge zakonodaje ne upajo zaprositi za socialno pomoč.

Revizija poslovanja Slovenske obveščevalno-varnostne agencije je nujna

Od zadnje revizije poslovanja Slovenske obveščevalno-varnostne agencije s strani Računskega sodišča je minilo že skoraj desetletje. Revizija je bila opravljena v letu 2008, za obdobje od leta 2005 do prve polovice leta 2007. Ker je demokratični nadzor nad tajnim delovanjem obveščevalnimi in varnostnimi služb ključnega pomena za zagotavljanje racionalnega in zakonitega delovanje ter spoštovanja človekovih pravic v družbi, v Združeni levici predlagamo revizijo, ki je več kot nujna.

Dr. Franc Trček, član Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb: “Aktivnosti in finančni tokovi so zaradi narave dela, občutljivosti podatkov in pomena, ki ga ima delovanje Slovenske obveščevalno-varnostne agencije za nacionalno-varnostni sistem, skriti očem javnosti. Zato je še toliko bolj pomembno, da se čim prej zagotovi izvajanje nadzora nad delovanjem in opravi racionalna revizija finančnega poslovanja agencije.”

V času od zadnje revizije je prišlo tudi do korenitih sprememb v mednarodnem varnostnem okolju, kar je narekovalo tudi spremembe v samem delovanju Slovenske obveščevalno-varnostne agencije. Poleg tega je nekaj afer v zadnjih letih - med njimi prisluškovanje slovenski agentki in arbitru v postopku arbitraže med Slovenijo in Hrvaško pri določitvi državne meje - razkrilo ranljivost slovenskega nacionalno-varnostnega sistema in postavilo pod vprašaj učinkovitost delovanja obveščevalno-varnostnih služb.

Da v Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji tudi s finančnim poslovanjem ni vse v redu, pa kažejo številna dejstva - med njimi tudi notranji nadzor, ki ga je direktor agencije Zoran Klemenčič lani odredil zaradi spornih izplačil nekdanjemu direktorju Iztoku Podbregarju in njegovemu namestniku Boštjanu Šeficu. Slednji naj bi po poročanju portala Pod črto iz posebnega sklada agencije namenjenega tajnim operacijam in plačilu tajnih virov dobila izplačanih med 10.000 in več kot 100.000 evrov za delo tajnih sodelavcev, ki v času izplačil z agencijo sploh niso več sodelovali.

V Združeni levici smo prepričani, da je ponovna revizija delovanja in poslovanja agencije nujno potrebna. Zato smo danes na Računsko sodišče naslovili predlog, naj se za obdobje 2009 do 2016 opravi revizija poslovanja Slovenske obveščevalno-varnostne agencije.

Dr. Franc Trček: “Čisto odkrito. Prebral sem zadnje poročilo Računskega sodišča. O tem, kaj piše notri, ne smem govoriti. Revizijo predlagamo ravno zaradi stvari, ki so zapisane v tem poročilu, in zato, ker je nujno potrebno izvedeti, kaj se je v zadnjih 10 letih dogajalo in če se je kaj izboljšalo. ”

 

 

ZL: Za drugi tir nam ni treba žrtvovati strateške infrastrukture!

V Združeni levici nasprotujemo nameri vlade, da v projekt gradnje in upravljanja drugega tira vključi zasebni kapital oziroma kapital tujih držav. Ob tem opozarjamo, da je vladno vodenje projekta, pri katerem se neprestano spreminja model financiranja in upravljanja drugega tira, netransparentno. Naša strateška infrastruktura je preveč pomembna, da bi dopustili vmešavanje sosednje države.  Vlado RS zato pozivamo, da zavrne zahteve Madžarske po deležu v Luki Koper in da že v predlogu zakonu onemogoči privatizacijo Luke ter podjetje 2TDK in drugi tir ohrani v lasti države.

Dr. Matej T. Vatovec: “Osnutek zakona, ki ga je vlada poslala za 5 dni v javno obravnavo in bo obravnavan po nujnem postopku, jasno kaže, da vlada na noben način ne želi urediti financiranja projekta 2. Tir na pravilen način. To je v korist prebivalk in prebivalcev Slovenije, v korist javnega. Vse kaže na to, da se politični eatablišment in visoki uradniki niso ničesar naučili iz zgodb velikih državnih projektov, ki so postali finančne luknje za davkoplačevalce. Tak predlog je nesprejemljiv, ker bo v škodo vseh, koristi pa bodo imeli zgolj tuji investitorji.”

Finančna konstrukcija drugega tira ni zaprta

Vlada še vedno ni pojasnila niti tega, kako bo zbrala sredstva za izgradnjo, niti tega, koliko različnih javnih dajatev bo potrebnih za poslovanje 2TDK, zaradi česar obstaja nevarnost velikih podražitev projekta.

Kaj bo v zameno za kapital dobila Madžarska?

Do 200 mio EUR kapitala 2TDK naj bi prispevala Republika Madžarska, pri čemer vlada še vedno molči o tem, kaj bo Madžarska dobila v zameno. Vlada naj bi pogoje sodelovanja Madžarske določila naknadno, z meddržavnim sporazumom. V združeni levici trdimo, da bi morali biti pogoji znani še pred obravnavo zakona o drugem tiru. Zadnje znane zahteve Madžarske so namreč nesprejemljive: vezani posli pri gradnji proge, delež tovornega prometa za državni Gysev in pa lastniški delež v Luki Koper.

Zakaj bi Slovenija subvencionirala madžarsko podjetje?

Madžarska v ta drag in sam po sebi nedonosen projekt ne vstopa iz dobrodelnih vzgibov. Celo če bi se odrekla deležu v Luki Koper, bi zahtevala donos na investicijo. Ta donos ji bomo po vladnem predlogu zagotovili državljani. Kolikšne bodo subvencije, vlada ne razkriva. Iz osnutka zakona je razvidno le, da bo moral DARS firmi 2TDK že leta 2018 nakazati skoraj 12 mio EUR pribitka na cestnine, Luka Koper 10 mio EUR takse na pretovor. (Po oceni Luke Koper bo takse skoraj 18 mio). Koliko bo k nadomestilu za dosegljivost prispevati proračun, ni jasno. Jasno pa je, da bi po vladnem predlogu velik del javnih sredstev preko dividend 2TDK postal prihodek Madžarske.

Zakaj vlada zavrača klasičen način izgradnje?

Tudi vlada ne more zanikati, da bi bilo drugi tir najbolje zgraditi tako, kot gradimo vse železnice v Sloveniji (in Avstriji ter drugje po Evropi). Javno-zasebno partnerstvo je vsiljevala z izgovorom, da se le na ta način ne bo povečal naš javni dolg. Toda Eurostat bo javni dolg 2TDK obravnaval enako ne glede na to, ali bo 2TDK v 100-odstotni ali v večinski lasti Slovenije. Zato od vlade zahtevamo, da iz projekta drugega tira izloči Madžarsko.

Pred nekaj meseci nam je s pomočjo civilne družbe in delavcev Luke Koper prisiliti vlado, da je odstopila od javno-zasebnega partnerstva. Zdaj moramo doseči, da opusti sodelovanje Madžarske in zavaruje strateško infrastrukturo.