Komentar ZL ob izgonu mlade sirske družine iz Slovenije

Danes je prišlo do epiloga več kot leto in pol trajajoče kalvarije mlade sirske družine, ki se je zaradi vojne zatekla v Slovenijo. Družina, ki se ji je otrok rodil v Sloveniji, je bila danes deportirana na Hrvaško. V Združeni levici menimo, da državni organi družine ni bi smeli izgnati, saj so imeli vse možnosti, da ji podelijo azil.

Matej T. Vatovec, poslanec Združene levice: “To je politika spoštovanja človekovih pravic in nudenje pomoči beguncem po zgledu vlade Mira Cerarja, ki se v praksi demonstrira kot hermetično zaprtje meje in čim hitrejša deportacija tistih, ki jim je kljub temu uspelo priti do nas.”

S svojimi dejanji vlada Mira Cerarja izpolnjuje postavljeni cilj: zavrniti in izgnati iz Slovenije čim več prosilcev za azil, pa četudi gre za mlade družine z novorojenčki, ki že leto in pol živijo pri nas in so se že v celoti integrirali v okolje. Brez milosti, brez kančka humanosti in brez kakršnegakoli  upoštevanja otrokove največje koristi, ki jo v zadnjih tednih ob obravnavi Družinskega zakonika iz ust vlade tako pogosto slišimo.

Stisko, v kateri se je družina znašla danes, so najbolje opisali sami: “V vojni je bilo težko, a me ta ni ubila. V Evropi ni bomb, a umiram.«

Združena levica in Right2Water: pravico do vode je potrebno zagotoviti prav vsem ljudem

Danes, na svetovni dan voda, sta poslanec Združene levice dr. Matej T. Vatovec in predstavnik evropske civilne iniciative Right2Water Guillaume Durivaux na skupni novinarski konferenci pozvala Vlado RS, naj se na ravni Evropske unije aktivno zavzame za zakonodajo, ki bi vse države članice zavezala k zagotavljanju pravice do pitne vode vsem prebivalcem EU.

Matej T. Vatovec: “V času, ko so apetiti kapitala po vodi in njeni privatizaciji vse večji je obveznost zaščite pravice vseh prebivalcev do vode vprašanje, ki presega meje posamezne države. Tega se je potrebno zavedati in Vlada bi morala pravico do vode za vse ljudi začeti zagovarjati na evropski ravni.“

Guillaume Durivaux: “Cenimo kako Slovenija kaže pot pri tem ključnem vprašanju. Kako predstavljate progresivno luč za pobudo Right2Water. Menimo, da vam mora slediti tudi ostala Evropa.”

Potrebno je ukrepati na ravni EU

Iniciativa Right2Water je na evropski ravni zbrala več kot milijon osemsto tisoč podpisov za peticijo, ki zahteva pravico do pitne vode in ustavitev privatizacije oskrbe z vodo. Na podlagi te peticije se je začel tudi proces  spremembe Ustave v Sloveniji. Danes razlogov za sprejetje zakonodaje na ravni EU, ki bi zagotovila pravico do pitne vode vsem prebivalcem v EU, ni nič manj kot leta 2013, ko se je vse začelo.

Glavni razlog je seveda vse večje izčrpavanje virov pitne vode in pritiske po njihovi nadaljnji privatizaciji. Poleg neposrednih pritiskov multinacionalnih korporacij je v zadnjem času problematično predvsem sklepanje prostotrgovinskih sporazumov Ceta, Tisa, TTIP, katerih vsebina se določa v strogi tajnosti. Ti sporazumi, pisani za potrebe transnacionalnega kapitala, predstavljajo verjetno največjo grožnjo nediskriminatornemu dostopu ljudi do pitne vode v prihodnosti.

Prav tako smo priča vse hujšim učinkom podnebnih sprememb v obliki izrednih vremenskih razmer in vse večje dezertifikacije, kar predstavlja dodaten argument za čim prejšnje sprejetje zakonodaje, ki bi poleg zaščite in zagotavljanja pitne vode prebivalcem, omogočila tudi lokalnim skupnostim, da same neprofitno upravljajo z vodnimi viri.

Čeprav smo pravice do vode zapisali v Ustavo, potrebnih sprememb zakonodaje še ni

V Združeni levic smo bili pobudniki vpisa pravice do pitne vode v Ustavo. Z vpisom smo določili, da je država dolžna prebivalcem neposredno in neprofitno preko samoupravnih lokalnih skupnosti zagotavljati pitno vodo. Na ta način je določeno, da je voda javno dobro v upravljanju države, ki služili prednostno in trajnostno oskrbi prebivalstva s pitno vodo.

Kljub temu, da so od sprejetja spremembe ustave minili že štirje meseci, do sedaj resorna ministrstva še vedno niso posredovala predlogov sprememb zakonskih in podzakonskih aktov v javno obravnavo.

Poleg tega v Združeni levici opozarjamo, da se v Sloveniji oskrba s pitno vodo (lahko) opravlja preko koncesij podeljenih zasebnim podjetjem. Ti z oskrbo z vodo kujejo dobičke, med tem ko novi 70.a člen Ustave RS eksplicitno določa, da oskrbo prebivalstva s pitno vodo zagotavlja država preko lokalnih skupnosti neposredno in neprofitno.

Vlada RS naj podpre  pobudo ZL & Right2water na EU ravni

Ker trend privatizacije vodnih virov in omejevanja dostopa do pitne vode presega meje nacionalnih držav, v Združeni levici in evropski civilni iniciativi Right2Water menimo, da je treba pravico do pitne vode in njeno izvajanje v obliki zagotavljanja javne in neprofitne oskrbe prebivalstva z vodo, prenesti tudi na mednarodno raven.   

Zato na Svetovni dan voda Vladi RS predlagamo, naj:

  • (1) v roku šestih mesecev pripravi in v Državni zbor posreduje predloge spremembe zakonodaje, ki bo omogočila dosledno izvajanje novega 70.a člena Ustave Republike Slovenije;
  • (2) se na ravni Evropske unije aktivno zavzame za zakonodajo, ki bi vse države članice zavezala k zagotavljanju pravice do pitne vode vsem prebivalcem EU;
  • (3) se na ravni Evropske unije aktivno zavzame za to, da morajo države članice oskrbo s pitno vodo opravljati same, ali preko lokalnih skupnosti neposredno in neprofitno;
  • (4) se na ravni Evropske unije zavzame za zakonodajo, ki bo izkoriščanje virov pitne vode za namen oskrbe prebivalstva obravnavala prednostno pred njenim izkoriščanjem za komercialne namene.

Ker revni ne bi bilo več dovolj revni, vlada nasprotuje vrnitvi otroškega dodatka otrokom

V Združeni levici želimo zagotoviti boljši položaj vseh socialno ogroženih družin, posebej  enostarševskih. Zato smo skupaj s humanitarnimi in dobrodelnimi organizacijami predlagali, da se otroški dodatek ne bi upošteval pri uveljavljanju socialnih pravic.

S tem ukrepom bi se povečal dohodek socialno ogroženih, hkrati pa bi se zmanjšala potreba po tem, da družine otroški dodatek porabijo za vzdrževanje gospodinjstva, namesto za vzdrževanje otrok. A kljub temu, da bi z našim predlogom pomagali družinam in otrokom, ki so prikrajšani za normalno družinsko življenje in otroštvo, koalicija in vlada predloga nista podprli.

Iz stališč vlade in koalicije je sicer bilo razbrati, da ne podpirata več sedanje ureditve, vendar tudi predloga Združene levice nista pripravljeni podpreti. Vlada vztraja pri stališču, da bi izboljšanje dohodka socialno ogroženih družin »povečalo past tveganja neaktivnosti« ter »razvrednotilo delo in plačilo za delo«. Vladna koalicija torej pravi, da revni ne bi bili več dovolj revni.

Poslanka Violeta Tomić na to odgovarja: »Dejansko gre tukaj za trk dveh konceptov socialne politike. V Združeni levici zahtevamo, da socialna politika vsem zagotovi dostojno življenje. Koalicija pa vztraja pri tem, da morajo biti socialni prejemki bistveno nižji od dohodkov iz dela, zato da bi socialno ogroženi prebivalci sprejeli tudi najslabšo zaposlitev.”

V Združeni levici bomo storili vse, da bo zakon še v tem mandatu sprejet in da se bo otroški dodatek lahko ponovno v celoti namenil za vzgojo in razvoj otroka.