NUJNA SEJA O PREHODU NA OBNOVLJIVE VIRE ENERGIJE IN POZIV NA PODNEBNI SHOD

Danes bo Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo obravnaval predloge Združene levice za začetek priprave načrtov za opuščanje fosilnih goriv in prehod v nizko ogljično družbo. Nujno sejo smo v Združeni levici sklicali po tem, ko je več civilnodružbenih organizacij pod skupnim imenom Brake Free na Vlado naslovilo pobudo z enakimi cilji, odvila pa se bo dan pred napovedanim podnebnim shodom, s katerim se bo prehod v nizko ogljično družbo zahtevalo tudi na ulici, vladi pa predalo peticijo, ki jo je podpisalo že več kot 5000 podpisnikov.

Luka Mesec: “Slovenija podnebnih ciljev ne jemlje resno. Od leta 2013 se je vlaganje v sončne in vetrne elektrarne tako rekoč ustavilo, vlada pa nadaljuje s subvencioniranjem pridobivanja energije iz premoga. Sejo smo sklicali, da opozorimo, da je prehod na obnovljive vire energije nujen, če hočemo preprečiti sesutje našega ekosistema.”

Kljub podpisu pariškega podnebnega sporazuma je Vlada do sedaj naredila bore malo za njegovo uveljavitev. Razlog tiči v tem, da je zmanjševanje izpusta toplogrednih plinov pogojeno z radikalnimi spremembami na področju energetike in prometa. Po podatkih nekdanje Službe vlade za podnebne spremembe iz leta 2010 naj bi samo izpusti iz Termoelektrarne Šoštanj do leta 2030 obsegali tretjino, do leta 2040 polovico, do leta 2050 pa vse dovoljene emisije toplogrednih plinov za Slovenijo. Namesto da bi vlada razmišljala o postopnem zapiranju termoelektrarne, razmišlja o uvedbi posebnega prispevka za kurjenje premoga v Šoštanju.

Hkrati moramo zagotoviti, da je ob zapiranju termoelektrarn nujno poskrbljeno za vse delavce, katerih delovna mesta so vezana na njihovo obratovanje. Tudi v zvezi s tem od vlade zahtevamo pripravo načrta prehoda, ki bo kar najmanj obremenjujoča za njih in za lokalno skupnost. Ne smemo si dovoliti, da se v Šoštanju ponovi zgodba Termoelektrarne Trbovlje, kjer vlada ob zapiranju ni vedela, kaj narediti z ljudmi, ki so ob zaprtju pristali na cesti. Gre za regije, ki v nekaterih primerih že celo stoletje plačujejo okoljski in razvojni davek za to, da je bila naša družba ves ta čas nemoteno preskrbljena z energijo. Namesto subvencioniranja termoelektrarn je potrebno denar nameniti prekvalifikacijam delavcev in razvoju zelenih delovnih mest prav v takšnih regijah.

V ZL danes zahtevamo izdelavo prostorskega načrta za umeščanje elektrarn na obnovljive vire in uvedbo virtualnega neto merjenja (net metering), kar bo razširilo krog potencialnih investitorjev v obnovljive vire in tako spodbudilo nadaljnji razvoj na tem področju. Razen izgradnje nekaj velikih hidroelektrarn, v Sloveniji praktično nimamo investicij v obnovljive vire. Pomenljiv je tudi podatek, da namerava Slovenija do leta 2020 povečati delež proizvedene energije iz obnovljivih virov na 25 odstotkov, od leta 2020 do leta 2030 pa samo še za 2 odstotke, torej na 27 odstotkov.

V Združeni levici bomo naše zahteve, podali na današnji  nujni seji Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor. Pozivamo pa vse, da te zahteve podprete tudi jutri na ulici z udeležbo na demonstracijah Brake Free in s podpisom peticije, ki jo najdete na naslovu:http://danesjenovdan.si/breakfree/ 

Obisk Goriške regije

Poslanska skupina Združena levica se danes mudi na celodnevnemu obisku v širši Goriški regiji. Obiska so se udeležili vodja poslanske skupine Luka Mesec, poslanka Violeta Tomič ter poslanca Miha Kordiš in dr. Matej T. Vatovec. Na številnih srečanjih so bili v ospredju pogovori o razvoju regije in turizma, zaposlovanju in perspektivah mladih, o sodelovanju drżavljanov pri soodločanju na lokalni ravni v okviru participatornega proračuna ter o zagotavljanju pro bono zdravstvenih storitev.  Ob obisku Nove Gorice je vodja poslanske skupine Luka Mesec sovogovornikom predstavil pobudo Zdrużene levice za redefinicijo in dvig minimalne plače.

Ajdovščina

Poslanci in poslanka Združene levice so delovni obisk začeli v prostorih občine Ajdovščina, kjer so se srečali z županom Tadejem Beočaninom. Na srečanju so se poslanci seznanili s problematiko financiranja in razvojnimi načrti občine. V nadaljevanju sestanka je župan poslancem predstavil občinske ukrepe, ki spodbujajo javno šolanje in zaposlovanje mladih. Spregovorili so tudi o stanovanjski problematiki in projektih participatornega proračuna “moja pobuda”, katere bo občina financirala iz občinskih proračunov v letošnjem letu in letu 2018.

V izjavi za medije je poslanec ZL dr. Matej T. Vatovec povedal: »Lokalna samouprava je pomemben vidik družbenega življenja. Zaradi tega se v Združeni levici zavzemamo za uvedbo participatornega proračuna. Gre za institut, ki omogoča neposredno sodelovanje občanov pri razvoju občine. Sodelovanje pri upravljanju projektov v občinah je prvi korak k večji demokratizaciji upravljanja s skupnimi zadevami, ki mora postati načelo v celotni družbi.”

Obisk Združene levice se je nadaljeval na Univerzitetnem središču v Ajdovščini in v Gorici, kjer so se z rektorjrm Univerze v Novi Gorici, prof. dr. Danilom Zavrtanikom, pogovarjali o pomembnosti razvoja UNG znotraj lokalnega in nacionalnega konteksta.

Kobarid

Po obisku Mlekarne Planika, kjer so se seznanili z zadružnim upravljanjem podjetja, je sledilo srečanja z župani in podžupani Zgornjega Posočja. Poslanka Violeta Tomič in poslanec Miha Kordiš sta se v prostorih občine Kobarid srečala z županom Kobarida Robertom Kavčičem, požupanom Bovca Davorjem Gašperčičem in podžupanjo Tolmina Martino Kenda. V eno urnem pogovoru so se dotaknili ključnih razvojnih težav, s katerimi se srečujejo v Zgornjem Posočju: na eni strani pridobivanja in porabe evropskih kohezijskih sredstev in na drugi strani razvoja turizma in turstične ponudbe (Bovec, Soča, Kanin). Strinjali so se, da je potrebno pristopiti k reševanju številnih infrastrukturnih problemov, med drugim načrtovane nove prometme strategije (obvoznica) ter o sanaciji električnega omrežja v Posočju, kjer lahko padec električne napetosti v petih največjih podjetjih (Mahle Letrika, TTK Srpenica) povzroči za dobrega pol milijona evrov škode. Ob zaključku srečanja so poslanci in župani spregovorili tudi o problematiki odseljevanja mladih, ki je zaradi neenakomernega regionalnega razvoja na tem območju še bolj intenzvina.

V izjavi za medije je poslanka Violeta Tomič povedala, da je “Javni zavod Sončni Kanin, ki ga je ustanovila občina, je primer dobre prakse. Sanacija kaninskega smučišča v režiji občine in z državno pomočjo je dokaz, da lahko občina sanira situacijo, ki je privatni lastniki oziroma potencialni investitorji niso mogli.”

Nova Gorica

V Novi Gorici je sledilo srečanje poslancev Združene levice in gibanja Goriška.si. Srečanja in pogovora z gostitelji, Luko Manojlovičem in Klemnom Miklavčičem, sta se udeležila vodja poslanske skupine Luka Mesec in poslanec dr. Matej T. Vatovec. Prijateljsko srečanje s sorodno organizacijo je potekalo v pogovoru o možnosti sodelovanja in iskanja skupnih rešitev za razvoj Gorice in širše Goriške regije. Osrednji del pogovora je bil namenjen težavam financiranja Univereze v Gorici ter problemom implementacije in možnostim participatornega proračuna, katerega predlagatelj je Goriška.si. Poslanska skupina je gostiteljem predstavila pobudo za dvig minimalne plače, s katero želimo v Združeni levici ljudem zagotoviti dostojno življenje: predlagan dvig minimalne plače pomeni dvig nad raven golega preživetja, upošteva trenutne makroekonomske razmere in minimalno plačo dejansko postavlja za instrument, ki omogoča dostojno življenje delavkam in delavcem.

Po srečanju z Goriška.si je vodja poslanske skupine Luka Mesec v izjavi za medije povedal: »Slovenija ni revna država in ni opravičil za uborno minimalno plačo, ki znaša trenutno znaša samo 614 evrov. Največ ljudi na minimalnih plačah je prav v panogah, kjer so dobiči največji. Trgovine so lani recimo beležile 521 milijonov dobičkov, vse prodajalke, čistilci, skladiščiniki pa so na minimalcih. Skrajni čas je, da minimalno plačo dvignemo na človeka dostojno raven in končamo to izkoriščanje”

V drugem delu obiska se bodo poslanci Združene levice na delovnem sestanku srečali  z vodjo Kulturne stične točke Kristino Markovo, direktorico Kulturnega doma Nova Gorica Pavlo Jarc in predstavnikoma Foruma Gorizia-Gorica (IT) Andreo Bellaviteom in Andreo Piccom. Pogovor bo potekal o kulturni produkciji in spodbujanju medkulturnega dialoga med Slovenijo in Italijo.

Dr. Matej T. Vatovec: ”V časih, ko postajata razdvajanje in deljenje vse bolj pogosta, je sodelovanje med italijansko in slovensko Gorico lep zgled. Zavedati se moramo, da živimo v mešanih prostorih, kjer so stoletja ljudje različnih kultur prebivali v sožitju. Razdvajanja prihajajo od zunaj, spodbuja a jih strah in različni politični interesi. Isto je danes. Živimo v družbi ljudi, zato je naš cilj uveljavljanje načela enakosti, svobode in bratstva. V nasprotnem primeru bomo spet priča žalostnim dnem za Evropo.”

Po obisku Dijaškega doma v Novi Gorici, kjer so nastanjeni in se uspešno integrirajo dijaki iz vojnih območij, in srečanja z ravnateljem Draganom Kojićem, sledi srečanje z Zvezo borcev, območnim odborom Nova Gorica, ter srečanje z odvetnico Ano Jug, ki bo poslancem pojasnila težave s pridobitvijo statusa Pro bono ambulante, ki bi omogočal normalno financiranje in odpravljanje dobrodelne dejavnosti.

Dr. Matej T. Vatovec: »Žalostno je, da država ne uresničuje svojih dolžnosti iz 2. člena ustave. Zaradi nedelujoče socialne države nastajajo pro bono ambulante, kakršna je tudi ta v Novi Gorici. Za marsikoga pomeni njihova dejavnost edini možni dostop do zdravstvenih storitev. Zato je nesprejemljivo, da država noče podeliti statusa ambulanti in pomagati pri njenem delovanju. Ministrstvo bi moralo v vsakem primeru urediti njihov status, financiranje in personalno pokritost.«

Celodnevni obisk širše Goriške regije bodo poslanci Združene levice zaključili s sodelovanjem na javni tribuni v prostorih Mestne občine, kjer bodo spregovorili o dvigu minimalne plače in temah, ki so pomembne za razvoj  Nove Gorice in širše Goriške regije. Poslanci bodo predstavili argumente za dvig in redifinicijo minimalne plače in odgovorili na ključna razvojna vprašanja.

Luka Mesec: »Minimalno plačo je treba povečati tudi iz razvojnih razlogov. Če bomo pristajali na to, da smo poceni delovna sila, nas bo kapital tudi tako obravnaval. In obratno: z dvigom plač bomo podjetja silili v to, da dobiček ustvarjajo z inovacijami in večjo produktivnostjo, ne pa z golim izkoriščanjem.”

UPORABA MEDICINSKE KONOPLJE JE KONČNO LEGALIZIRANA  

Pravkar je Vlada RS na predlog Združene levice sprejela pravilnik, ki legalizira medicinsko rabo konoplje. Konoplja od zdaj naprej ni več uvrščena v skupino najbolj prepovedanih drog in se jo lahko uporablja v medicinske namene.

Vršički medicinske konoplje bodo na podlagi te spremembe bolnikom na voljo v lekarnah na zdravniški recept. Legalizacija bo številnim bolnikom in bolnicam zagotovila optimalno zdravljenje pri najrazličnejših boleznih. Po nekaterih raziskavah se s konopljo v Sloveniji zdravi več kot polovica obolelih z rakom. Ti bolniki in bolnice so bili do zdaj stigmatizirani in kriminalizirani zaradi uporabe konoplje v terapevtske namene.

Violeta Tomič: “Po več kot letu, od kar smo dosegli legalizacijo uporabe konoplje v industrijske in prehrambne namene, nam je zdaj dokončno uspelo legalizirati še uporabo v medicinske namene. To je pomemben dogodek za številne bolnike, ki bodo do konoplje zdaj lahko dostopali prek zdravniškega recepta, hkrati pa bodo dobili dostop do točnih informacij o načinu uporabe, potrebnih odmerkih in možnih stranskih učinkih.”

Pred nami pa sta še dve pomembni nalogi. V Sloveniji je še vedno prepovedano kakršnokoli gojenje konoplje, ki bi jo lahko uporabili za medicinske namene. Zato od Vlade RS pričakujemo, da bo v kratkem času legalizirala tudi samo gojenje konoplje za medicinsko uporabo, kar ji je Državni zbor že naložil s sklepom, ki ga je predlagala Združena levica,, ter s tem omogočila samooskrbo in neodvisnost od farmacevtskih multinacionalk na tem področju.

Ob nujnosti ureditve legalizacije gojenja konoplje pa ne smemo pozabiti še na zadnji ključni korak, to je popolna legalizacija uporabe konoplje.

Violeta Tomič: “Z legalizacijo uporabe medicinske konoplje smo uspešno zaključili drugi korak, zdaj je na vrsti popolna legalizacija konoplje.”