VOZNIKI DELAJO V NEMOGOČIH RAZMERAH IN BREZ USTREZNEGA POČITKA, PREKARNE ZAPOSLITVE NE NUDIJO SOCIALNE VARNOSTI, VLADA IN DELODAJALCI GLEDAJO STRAN  

V Levici nam je dovolj izkoriščanja voznikov, ki delajo v nevzdržnih pogojih in so s strani delodajalcev prisiljeni goljufati pri beleženju ur ter pristajati na sporna izplačila dohodkov. Zato smo danes sklicali nujno sejo o neprimernih delovnih pogojih poklicnih voznikov in kršenju delavnopravne zakonodaje na področju prevozništva. Od pristojnih ministrstev zahtevamo, da nemudoma zagotovijo izboljšanje pogojev za delo voznikov, uvedejo obvezno vgradnjo tahografa v vsa kombinirana vozila in  ustanovijo medresorsko delovno skupino, ki bo poskrbela za usklajeno izvajanje nadzora pristojnih institucij nad delom poklicnih voznikov in nad izpolnjevanjem obveznosti delodajalcev.

Pogoji za delo v kabinah tovornjakov so nevzdržni

Poklicni vozniki prepogosto delajo v neprimernih delovnih pogojih, ki zmanjšujejo njihovo varnost in vplivajo na njihovo zdravje, posledično pa vplivajo na varnost vseh udeležencev v cestnem prometu. V to jih silijo delodajalci, ki od njih zahtevajo, da sodelujejo pri kršitvah zakonodaje, ki ureja delovni čas in počitke poklicnih voznikov.

Ena izmed težav, s katero se soočajo številni vozniki, so neprimerne temperature v kabini vozila med počitki v poletnem in zimskem času. Večina vozil namreč še vedno ni opremljena s klimatskimi napravami, ki jih poganjajo akumulatorji. Delodajalci se za njihovo vgradnjo zaradi dodatnih stroškov ne odločajo, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki se načeloma strinja, da bi bilo treba predpisati ustrezno klimatizacijo vozil in zagotoviti delovno okolje, pa na zakonski ravni ne ukrepa.

Violeta Tomič: “Lastniki prevozniških podjetji v želji po višjih dobičkih ignorirajo zakonodajo in zanemarjajo osnovne potrebe voznikov, obenem pa jih silijo, da svoje delo opravljajo brez počitka in vozijo po cestah več kot je dovoljeno.”

Pogoste so grobe kršitve v zvezi z izplačevanjem plač in beleženjem delovnega časa

Poleg nezagotovljene varnosti na delovnem mestu, v Levici opozarjamo tudi na negotovo socialno varnost in v zvezi s tem povezane kršitve delavnopravne zakonodaje. Poklicni vozniki se namreč redno srečujejo z goljufijami pri izplačilu plač in goljufijami v zvezi z beleženjem delovnega časa in počitkov na tahografih, v katere delavce zaradi optimizacije poslovanja silijo delodajalci. Še posebej je problematičen nadzor nad delovnim časom voznikov, ki je zaradi odsotnosti tahografa praktično nemogoč.

Violeta Tomič: “Samo v mesecu juliju 2016 je Finančna uprava RS s poostrenim nadzorom nad vozniki avtobusov in tovornjakov v 345 opravljenih nadzorih ugotovila 407  kršitev in zanje izrekla skupno 326 glob v skupnem znesku 472.375 evrov.”

Najhujši problem, s katerim se srečujejo številni poklicni vozniki, pa je izplačevanje plač po prevoženem kilometru. Plačna tarifa za prevoze tovora v cestnem prometu naj bi bila po navedbah poklicnih voznikov med 10 in 15 centi za tovornjake in med 7 do 9 centi za kombinirana vozila na prevožen kilometer. Razlika med obračunano plačo in prevoženo kilometrino se izplačuje na roko, ali kot fiktivna dnevnica. Mizerno plačilo po kilometru sili voznike v to, da delajo prekomerno, vozijo utrujeni, pogosto celo bolni. S tem spravljajo v nevarnost sebe, svoje potnike in ostale udeležence v delovnem prometu.

Franc Trček: “Plačilo za opravljeno delo se v praksi večinoma obračunava na kilometer prevožene razdalje, ali procent od vrednosti prevoza, kljub temu da zakonodaja to izrecno prepoveduje.”

Ukrepati je potrebno takoj!

Izkoriščevalske prakse v branži prevozništva je treba takoj preprečiti. Zato smo v Levici sklicali nujno sejo, na kateri bomo od Vlade zahtevali pripravo podzakonski aktov, s katerimi bi se uredili delovni pogoji vseh poklicnih voznikov in vgradili tahografi v kombinirana vozila.

Prav tako zahtevamo ustanovitev medresorske delovne skupine, ki bo skrbela za usklajeno izvajanje nadzora vseh pristojnih institucij na delom poklicnih voznikov in izpolnjevanju vseh zakonskih zavez delodajalcev.

Franc Trček: “Pred nekaj meseci smo v Levici že vložili zakon, s katerim smo zahtevali obvezno vgradnjo tahografov v kombije in redno zaposlitev za vse prekarne voznike. Takrat je bil naš zakon zavrnjen pod pretvezo, da je obstoječa zakonodaja v redu in da se zgolj potrebuje večji nadzor.”