ZL: Še je upanje za zaščito imetnikov registrskih računov

Bliža se 1. januar, ko bodo z zakonom ukinjeni registrski računi. Kdor bo hotel vrednostne papirje obdržati ali jih prodati, bo moral odpreti trgovalni račun. V zadnjih dneh naj bi občani odprli po 1.500 trgovalnih računov dnevno Kljub temu je še vedno odprtih okrog 215.000 registrskih računov fizičnih oseb, zlasti upokojencev, ki so »delničarji« postali v procesu lastninjenja.

V Združeni levici smo ukinitvi registrskih računov ostro nasprotovali, ker smo predvideli, da bo prebivalcem povzročila nepotrebne skrbi in stroške. Trdili smo, da bodo borzni posredniki izkoristili evropske predpise za pridobitev novih komitentov in lahek zaslužek. To se dejansko dogaja, čeprav je državni zbor sprejel omejitev zaračunavanja stroškov. Govorimo lahko o pravem prostem lovu posrednikov na nepodučene potrošnike.

Po ugotovitvah Zveze potrošnikov Slovenije slaba polovica ponudnikov zakonsko omejitev v celoti upošteva, medtem ko jo dobra polovica izigrava. Omejitev direktno kršijo ali pa jo obidejo z zaračunavanjem fiktivnih stroškov. Najcenejši ponudnik tako za odprtje računa in letno upravljanje računa, na katerem so vrednostni papirji v vrednosti 50 EUR, zaračuna 24 centov, najdražji pa kar 37 EUR.

Agencija za trg vrednostnih papirjev teh kršitev ne kaznuje, zato ker tudi sama (podobno kot vlada) razlaga zakon v nasprotju z njegovim namenom. Ker se torej zakon različno uporablja v praksi, ATVP pa zakon razlaga v škodo malih delničarjev, sprejem avtentične razlage ni samo potreben, ampak je nujen. Če bi predlog padel, bi posredniki dobili jasen signal, da je vse dovoljeno. Verjetno se noben več ne bi držal zakonske omejitve.

Na pobudo so se odzvala interesna združenja bank in borznih hiš, ki so pozvala poslance, naj razlage ne sprejmejo. Napovedujejo ustavno presojo omejitvene določbe in trdijo, da ob upoštevanju zakonskih omejitev ne bodo mogli normalno poslovati. Da gre za zavajanje, kaže že dejstvo, da so imeli posredniki že več kot leto dni časa, da sprožijo ustavno presojo. Da borzni posredniki zaradi upoštevanja omejitve ne bodo imeli izgube, pa dokazujejo tisti ponudniki, ki se omejitev držijo že zdaj.

Pobudo je danes obravnaval odbor za finance. Obravnava je bila prekinjena. Na ta način smo ohranili možnost, da bo sprejeta kljub nasprotovanju poslancev vladajoče stranke.  Dilema pred glasovanjem bo zelo preprosta: ali zaščititi interes ljudi ali zaslužke nekaterih borznih posrednikov? Pokazalo pa se bo tudi, koliko izmed 73 poslancev državnega zbora je lani, ko se je sprejemala zakonska omejitev, z zaščito prebivalcev mislila resno, koliko pa jih je glasovalo le zaradi PR učinka.

 

 

ZL: Bodo revni otroci v šolah vendarle prišli do brezplačnega toplega obroka?

V Združeni levici skupaj s stroko, humanitarnimi organizacijami in prostovoljci že več kot leto dni opozarjamo, da otroci iz revnih družin v šolah ne morejo do toplega obroka. Razlog je, da obstoječa ureditev od staršev, ki živijo pod pragom revščine, zahteva doplačilo za šolska kosila. Tega pa marsikatera družina ne zmore.

Vladna koalicija se je ureditvi razmer vztrajno izmikala. V razpravi na odboru za delo, družino in socialne zadeve predlog Združene levice, s katerim bi zagotovili brezplačna šolska kosila za vse otroke, ki živijo pod pragom revščine - takih je v Sloveniji trenutno kar 54.000 - celo razglasili kot “neprimeren za nadaljnjo obravnavo”. Kot razloge so navajali, da “proračun ni vreča brez dna”, da “javnofinančna konsolidacija še ni končana”, slišali smo celo, da “otroci niso lačni v šoli, ampak doma”. Seveda pa podobnih “argumentov” nismo slišali pred mesecem dni, ko so poslanci - nasprotovala je le Združena levica - izglasovali 60 milijonsko davčno darilo za 10% najbolje plačanih v državi. Varčevanje očitno velja le, ko govorimo o revnih.

Danes so si naposled koalicijski poslanci vendarle premislili in se odločili, da bodo glasovali proti lastnemu sklepu, ki predlog Združene levice označuje kot neprimeren za nadaljnjo obravnavo. To odločitev v Združeni levici pozdravljamo, a hkrati pričakujemo, da bo zakon obravnavan nemudoma, torej na novembrski seji DZ in da bo sprejet v obliki, kakršno smo predlagali, brez sprememb.

Le na ta način bodo vsi revni otroci dobili brezplačna kosila 1. decembra. Vsi pogoji za to so izpolnjeni. Denar v proračunu je. Na postavki za šolska kosila za leti 2016 in 2017 je dovolj denarja za zagotovitev 100% subvencije vsem otrokom pod pragom revščine. Temu pritrjujejo tudi ministrstva. Edino, kar manjka, je volja vladne koalicije, ki pa je do sedaj poskušala z zakonom zavlačevati, ustvarjati razlike med revnimi, postopek zapletati in nenazadnje celo relativizirati revščino.

V Združeni levici upamo, da so v vladni koaliciji tokrat slišali glasove stroke, humanitarnih organizacij, predvsem pa tistih, ki jih najpogosteje preslišijo - revnih, zapostavljenih, lačnih. Z odločitvami v naslednjem mesecu bodo pokazali, če je temu tako.

Luka Mesec: “Zagotavljanje enakih možnosti za vse otroke je predpogoj socialne države in pravične družbe. V šolah ne sme biti lačnih otrok. Čas je, da vlade začnejo upoštevati ustavno določbo, v kateri je zapisano, da je šolstvo v Sloveniji obvezno in brezplačno.”

Miha Kordiš: “287 tisoč prebivalcev Slovenije živi pod pragom revščine, med njimi je 54 tisoč otrok. To je rezultat gospodarske krize, za katerega se oblast ne zmeni kaj dosti. V Združeni levici smo zato v tem letu predlagali 5 ukrepov, s katerimi bi nemudoma začeli odpravljati revščino in njene posledice. Eden od njih so šolska kosila za vse otroke iz revnih družin. Od govora o revščini je treba preiti k ukrepom, ki jo bodo odpravljali.”

 

 

Evropski poslanec dr. Igor Šoltes in poslanci Združene levice izrazili podporo valonskim prizadevanjem proti sporazumu CETA

Evropski poslanec dr. Igor Šoltes (Skupina Zelenih/ESZ) in poslanci DZ RS, Luka Mesec, Violeta Tomić, Miha Kordiš, Matej Tašner Vatovec, Matjaž Hanžek in Franc Trček iz poslanske skupine Združena levica so na člane valonskega regionalnega parlamenta in valonskega premiera Paula Magnetta naslovili pismo, v katerem izražajo polno podporo valonskim prizadevanjem proti sporazumu Ceta.

V pismu izpostavljajo, da je več milijonov evropskih državljanov že izrazilo nasprotovanje trgovinskim sporazumom TTIP in CETA, a so bili preslišani. »Zato v celoti podpiramo vaš pogum in pokončno držo proti Ceti. Vaš NE sporazumu Ceta je NE v imenu vseh nas. Vi ste glas evropskih državljanov, ki mu je mar za prihodnost naslednjih generacij.«

»Ceta ni le tehnični sporazum o liberalizaciji blaga in storitev, temveč gre za na naše socialne in okoljske standarde, regulativno sposobnost javnih oblasti in neodvisnost našega sodstva,« so še opozorili v pismu.

Ob koncu so ponovno izrazili podporo valonskim prizadevanjem ter dodali: »V tem odločujočem trenutku ste steber demokracije in svobode. Nihče ne sme in ne more v našem imenu trgovati z našo prihodnostjo in svobodo!«

Pismo v izvirniku (v angleškem jeziku) objavljamo spodaj.

 

To the attention of Mr Minister-President of Wallonia, Paul Magnette, and the Parliament of Wallonia Dear Mr Minister-President and Members of the Parliament of Wallonia

As Progressive Member of the European Parliament and Progressive Members of the Slovenian National Parliament, we would like to express our full support to your opposition to CETA.Millions of EU citizens have clearly expressed their opposition to trade agreements such as TTIP and CETA. Unfortunately all Member States and European Institutions have ignored the voice of European citizens to STOP TTIP and CETA.

Therefore we fully support You for the courage and upright posture you took against CETA. Your NO to CETA agreement is a NO in the name of all of us. You are the voice of all those European citizens who care for the future of the upcoming generations. It is important to stand against CETA agreement as it was negotiated in a non-transparent way. Furthermore CETA is not only a simple technical agreement on liberalization of goods and services.

It has to do with our social and environmental norms, the regulatory capacity of public authorities and the independence of our justice. In these difficult moments we are with you and we believe that you are going to stand tall against all the pressure you are experiencing at this moment. In this crucial moment you are the pillar of democracy and liberty. Nobody should or could trade in our name with our future and freedom!

You can count on our full support!

 

Sincerely,

Igor Šoltes, MEP of Greens/EFA group

Luka Mesec, Chair of parliamentary political group Združena Levica

Violeta Tomić, MP of Združena Levica

Miha Kordiš,MP of Združena Levica

Matej Tašner Vatover, MP of Združena Levica

Matjaž Hanžek, MP of Združena Levica

Franc Trček, MP of Združena Levica