POGAJANJA O TTIP – KOLIKO SUVERENOSTI PREMOREMO?

Na zahtevo Združene levice se bo danes odvila seja Odbora za zadeve Evropske unije in Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. V Združeni levici predlagamo, da odbora sprejmeta sklepa s katerima bi Vladi RS naložila, da od Evropske komisije zahteva objavo celotne vsebine pogajanj o sklenitvi sporazuma TTIP in prekinitev pogajanj dokler ta vsebina ni objavljena. Prav tako pa predlagamo, da naj odbora zavzameta stališče, da mora biti TTIP ratificiran z dvotretjinsko večino v Državnem zboru po izvedbi predhodnega posvetovalnega referenduma.

Vsebina pogajanj, ki jo je nedavno razkril Greenpeace, kaže, da se kljub jasnim stališčem Slovenije, da je zniževanje standardov na področju kmetijstva in prehrane nesprejemljivo, o tem še vedno pogaja. Pogajanja dejansko izgledajo kot barantanje med dvema trgovcema, ki skušata za mednarodne korporacije izsiliti čim bolj ugoden sporazum na račun ljudi in okolja. Logično je seveda, da te mednarodne korporacije aktivno sodelujejo pri določanju vsebine sporazuma, med tem ko je javnost, ki bo nosila breme tega sporazuma, iz pogajanj izvzeta. 

Današnja seja dveh odborov bo pokazala zrelost slovenske politike in odločnost poslancev Državnega zbora pri zavzemanju samostojne drže, ko pride do zadev, ki zadevajo nacionalno suverenost in dobrobit prebivalcev in okolja v naši državi. Parlamentarna telesa so že večkrat izrazila jasna stališča o tem, glede česa vse v prostotrgovinskih sporazumih ne more biti nobenih pogajanj in nobenih odstopanj. Kljub temu, da je tudi Vlada RS deklarativno zavzela podobna, če ne ista stališča, nedavno razkriti dokumenti dokazujejo, da se o vsem tem še vedno pogaja. ZDA pritiskajo ne Evropsko komisijo, da se pogajanja zaključijo še pred koncem mandata Baracka Obame. Ker je časovni pritisk zelo velik je čas, da Slovenija takoj zavzame jasno odklonilno stališče do tajnosti pogajanj in vsebine sporazuma, ter da zahteva jasen in nedvoumen način ratifikacije morebitnega sporazuma, ki mora biti v pristojnosti nacionalnih parlamentov držav članic EU.

Vlada ogroža raven zdravstvenih pravic

Čeprav sprejem zakona o zdravstvenem varstvu in varovanju načrtuje ministrica za zdravje Milojka Kolar Cerlarc, je prve tri ukrepe, ki bi v interesu kapitala zmanjšali delavske pravice in ogrozile zdravje naših prebivalcev, predlagalo kar Ministrstvo za finance : 

• prvi trije dnevi bolniške ne bi bili plačani (prihranek za  lastnike podjetij)

• dolgotrajno bolni bi morali po šestih mesecih invalidsko upokojiti ali pa se vrniti na delo (bolniki, ki bi se lahko rehabilitirali, postanejo socialni problem);

• uvedli bi komercialna zavarovanja za odsotnost z dela (v interesu komercialnih zavarovalnic.

Slovenija se po intenzivnosti dela in njenih posledicah uvršča v evropski vrh, zato bi realizacija predlogov ministrstva resno ogrozila javno zdravje. Tovrstne predloge že dlje časa zagovarjajo združenja nosilcev kapitala, zdaj pa jih je podprla tudi Evropska komisija. Reforma zdravstvenega sistema, ki jo zahteva v priporočilih Sloveniji, se ne nanaša na izboljšanje javnega zdravstva v korist prebivalstva, ampak na znižanje javnih stroškov in komercializacijo zdravstvenih zavarovanj.

Zato v Združeni levici od vlade zahtevamo:

1. da ne posega v pridobljene pravice delavcev in stori več za varnost in zdravje pri delu – z okrepitvijo delovne inšpekcije in izdelavo novega seznama poklicnih bolezni;

2. da izboljša dostop do zdravstvenih storitev in dvigne kakovost storitev – z razvijanjem javnih zavodov namesto zasebnih koncesionarjev;

3. da zagotovi sredstva za zdravstveni sistem, kot si prebivalci zaslužijo – tako da ukine nepravično in neučinkovito dopolnilno zdravstveno zavarovanje in ga nadomesti s solidarno javno dajatvijo.

Čeprav je koalicija ločitev med javnim in zasebnim obljubila že pred volitvami in potrdila v koalicijskem sporazumu, je očitno, da niti SMC, zlasti pa SD in Desus, ne nameravajo uveljaviti javnega interesa, ker bi s tem posegle v interese komercialnih zavarovalnic in zdravnikov podjetnikov. Prav te stranke – ne pa neki skriti lobiji – so zato odgovorne za slabo stanje in dolge čakalne vrste.

PRIPOROČILA SDS V ZVEZI Z BEGUNSKO KRIZO IN UKREPI ZA NJENO OBVLADOVANJE

V Združeni levici že ves čas nasprotujemo pretiranemu poudarjanju varnostnih tveganj in nepotrebnemu strašenju ljudi, da begunci ogrožajo državljanke in državljane Slovenije. Pod temi izgovori se namreč ne skriva nič drugega kot ksenofobija in spodbujanje sovraštva. 

In namesto, da bi vlada in koalicija to preprečili, deloma tudi sami sodelujeta pri tem. Pretirano poudarjanje varnostnih vidikov je bil argument za vse ukrepe do danes. Sprejeti ukrepi pa so bili popolnoma zgrešeni. 

V času, ko bi se morale države članice EU najodločneje in najhitreje solidarno in humanitarno odzvati na begunsko krizo, se je tako vlada  odločila za fizično zapiranje meja ter sprožila val politične kriminalizacije migrantov, rasizma in ustvarjanja delitev. Vojski je podelila policijska pooblastila ter podprla dogovor med Turčijo in Evropsko unijo. Da Vlada nima težav s katastrofalnimi razmerami v Grčiji ter množičnim kršenjem človekovih pravic v Turčiji, lahko preberemo v njenih stališčih vsak petek na Odboru za zadeve EU. Ne samo to, predsednik vlade se celo hvali s tem, da je bil pobudnik spornega dogovora. 

Jasno je torej, da tudi vlada ni rešitev, pač pa del problema. Del problema, ki preprosto noče razumeti, da ne gre za nikakršna pretirana varnostna tveganja. Na začetku je šlo za humanitarno krizo, danes pa je jasno, da se je zaradi napačnih ukrepov sprevrgla v katastrofo. Humanitarno katastrofo, ki jo je Slovenija pomagala ustvariti. Slovenija, skupaj s svojimi partnerji v NATU, na eni strani že 10 let uničuje države od Afganistana do Sirije. Na drugi strani pa je začudena, od kje val beguncev. Ljudje ne bežijo od doma, kar tako. Od doma bežijo, ker nimajo nobene druge možnosti. In pričakovati, da bomo val beguncev zaustavili brez, da zaustavimo vojno, ki jih preganja, je nerealno.

Gre za evropski problem in evropska mora biti tudi rešitev. Problem je, da so to zaenkrat »rešitve«, ki celotno odgovornost prelagajo na Grčijo in Italijo. »Rešitve«, ki v praksi pomenijo trgovino z ljudmi. »Rešitve«, s katerimi se begunce zadržuje v državah, ki so dokazano kršiteljice človekovih pravic. In rešitve, ki v praksi pomenijo vsak dan več smrtnih žrtev, bodo stvari le še poslabšale. 

Poslanci Združene levice bomo tudi danes pri tem mnenju najverjetneje osamljeni. Med tem, ko se bo vlada trepljala po ramah, kako dobre rešitve je sprejela v zadnjem času, se bo SDS najverjetneje držal načela: če laži ponovim dovoljkrat bodo slej kot prej postale resnica. In V Združeni levici pri tem ne mislimo sodelovati.