UPORABA MEDICINSKE KONOPLJE JE KONČNO LEGALIZIRANA  

Pravkar je Vlada RS na predlog Združene levice sprejela pravilnik, ki legalizira medicinsko rabo konoplje. Konoplja od zdaj naprej ni več uvrščena v skupino najbolj prepovedanih drog in se jo lahko uporablja v medicinske namene.

Vršički medicinske konoplje bodo na podlagi te spremembe bolnikom na voljo v lekarnah na zdravniški recept. Legalizacija bo številnim bolnikom in bolnicam zagotovila optimalno zdravljenje pri najrazličnejših boleznih. Po nekaterih raziskavah se s konopljo v Sloveniji zdravi več kot polovica obolelih z rakom. Ti bolniki in bolnice so bili do zdaj stigmatizirani in kriminalizirani zaradi uporabe konoplje v terapevtske namene.

Violeta Tomič: “Po več kot letu, od kar smo dosegli legalizacijo uporabe konoplje v industrijske in prehrambne namene, nam je zdaj dokončno uspelo legalizirati še uporabo v medicinske namene. To je pomemben dogodek za številne bolnike, ki bodo do konoplje zdaj lahko dostopali prek zdravniškega recepta, hkrati pa bodo dobili dostop do točnih informacij o načinu uporabe, potrebnih odmerkih in možnih stranskih učinkih.”

Pred nami pa sta še dve pomembni nalogi. V Sloveniji je še vedno prepovedano kakršnokoli gojenje konoplje, ki bi jo lahko uporabili za medicinske namene. Zato od Vlade RS pričakujemo, da bo v kratkem času legalizirala tudi samo gojenje konoplje za medicinsko uporabo, kar ji je Državni zbor že naložil s sklepom, ki ga je predlagala Združena levica,, ter s tem omogočila samooskrbo in neodvisnost od farmacevtskih multinacionalk na tem področju.

Ob nujnosti ureditve legalizacije gojenja konoplje pa ne smemo pozabiti še na zadnji ključni korak, to je popolna legalizacija uporabe konoplje.

Violeta Tomič: “Z legalizacijo uporabe medicinske konoplje smo uspešno zaključili drugi korak, zdaj je na vrsti popolna legalizacija konoplje.”

Komentar ZL ob izgonu mlade sirske družine iz Slovenije

Danes je prišlo do epiloga več kot leto in pol trajajoče kalvarije mlade sirske družine, ki se je zaradi vojne zatekla v Slovenijo. Družina, ki se ji je otrok rodil v Sloveniji, je bila danes deportirana na Hrvaško. V Združeni levici menimo, da državni organi družine ni bi smeli izgnati, saj so imeli vse možnosti, da ji podelijo azil.

Matej T. Vatovec, poslanec Združene levice: “To je politika spoštovanja človekovih pravic in nudenje pomoči beguncem po zgledu vlade Mira Cerarja, ki se v praksi demonstrira kot hermetično zaprtje meje in čim hitrejša deportacija tistih, ki jim je kljub temu uspelo priti do nas.”

S svojimi dejanji vlada Mira Cerarja izpolnjuje postavljeni cilj: zavrniti in izgnati iz Slovenije čim več prosilcev za azil, pa četudi gre za mlade družine z novorojenčki, ki že leto in pol živijo pri nas in so se že v celoti integrirali v okolje. Brez milosti, brez kančka humanosti in brez kakršnegakoli  upoštevanja otrokove največje koristi, ki jo v zadnjih tednih ob obravnavi Družinskega zakonika iz ust vlade tako pogosto slišimo.

Stisko, v kateri se je družina znašla danes, so najbolje opisali sami: “V vojni je bilo težko, a me ta ni ubila. V Evropi ni bomb, a umiram.«

Združena levica in Right2Water: pravico do vode je potrebno zagotoviti prav vsem ljudem

Danes, na svetovni dan voda, sta poslanec Združene levice dr. Matej T. Vatovec in predstavnik evropske civilne iniciative Right2Water Guillaume Durivaux na skupni novinarski konferenci pozvala Vlado RS, naj se na ravni Evropske unije aktivno zavzame za zakonodajo, ki bi vse države članice zavezala k zagotavljanju pravice do pitne vode vsem prebivalcem EU.

Matej T. Vatovec: “V času, ko so apetiti kapitala po vodi in njeni privatizaciji vse večji je obveznost zaščite pravice vseh prebivalcev do vode vprašanje, ki presega meje posamezne države. Tega se je potrebno zavedati in Vlada bi morala pravico do vode za vse ljudi začeti zagovarjati na evropski ravni.“

Guillaume Durivaux: “Cenimo kako Slovenija kaže pot pri tem ključnem vprašanju. Kako predstavljate progresivno luč za pobudo Right2Water. Menimo, da vam mora slediti tudi ostala Evropa.”

Potrebno je ukrepati na ravni EU

Iniciativa Right2Water je na evropski ravni zbrala več kot milijon osemsto tisoč podpisov za peticijo, ki zahteva pravico do pitne vode in ustavitev privatizacije oskrbe z vodo. Na podlagi te peticije se je začel tudi proces  spremembe Ustave v Sloveniji. Danes razlogov za sprejetje zakonodaje na ravni EU, ki bi zagotovila pravico do pitne vode vsem prebivalcem v EU, ni nič manj kot leta 2013, ko se je vse začelo.

Glavni razlog je seveda vse večje izčrpavanje virov pitne vode in pritiske po njihovi nadaljnji privatizaciji. Poleg neposrednih pritiskov multinacionalnih korporacij je v zadnjem času problematično predvsem sklepanje prostotrgovinskih sporazumov Ceta, Tisa, TTIP, katerih vsebina se določa v strogi tajnosti. Ti sporazumi, pisani za potrebe transnacionalnega kapitala, predstavljajo verjetno največjo grožnjo nediskriminatornemu dostopu ljudi do pitne vode v prihodnosti.

Prav tako smo priča vse hujšim učinkom podnebnih sprememb v obliki izrednih vremenskih razmer in vse večje dezertifikacije, kar predstavlja dodaten argument za čim prejšnje sprejetje zakonodaje, ki bi poleg zaščite in zagotavljanja pitne vode prebivalcem, omogočila tudi lokalnim skupnostim, da same neprofitno upravljajo z vodnimi viri.

Čeprav smo pravice do vode zapisali v Ustavo, potrebnih sprememb zakonodaje še ni

V Združeni levic smo bili pobudniki vpisa pravice do pitne vode v Ustavo. Z vpisom smo določili, da je država dolžna prebivalcem neposredno in neprofitno preko samoupravnih lokalnih skupnosti zagotavljati pitno vodo. Na ta način je določeno, da je voda javno dobro v upravljanju države, ki služili prednostno in trajnostno oskrbi prebivalstva s pitno vodo.

Kljub temu, da so od sprejetja spremembe ustave minili že štirje meseci, do sedaj resorna ministrstva še vedno niso posredovala predlogov sprememb zakonskih in podzakonskih aktov v javno obravnavo.

Poleg tega v Združeni levici opozarjamo, da se v Sloveniji oskrba s pitno vodo (lahko) opravlja preko koncesij podeljenih zasebnim podjetjem. Ti z oskrbo z vodo kujejo dobičke, med tem ko novi 70.a člen Ustave RS eksplicitno določa, da oskrbo prebivalstva s pitno vodo zagotavlja država preko lokalnih skupnosti neposredno in neprofitno.

Vlada RS naj podpre  pobudo ZL & Right2water na EU ravni

Ker trend privatizacije vodnih virov in omejevanja dostopa do pitne vode presega meje nacionalnih držav, v Združeni levici in evropski civilni iniciativi Right2Water menimo, da je treba pravico do pitne vode in njeno izvajanje v obliki zagotavljanja javne in neprofitne oskrbe prebivalstva z vodo, prenesti tudi na mednarodno raven.   

Zato na Svetovni dan voda Vladi RS predlagamo, naj:

  • (1) v roku šestih mesecev pripravi in v Državni zbor posreduje predloge spremembe zakonodaje, ki bo omogočila dosledno izvajanje novega 70.a člena Ustave Republike Slovenije;
  • (2) se na ravni Evropske unije aktivno zavzame za zakonodajo, ki bi vse države članice zavezala k zagotavljanju pravice do pitne vode vsem prebivalcem EU;
  • (3) se na ravni Evropske unije aktivno zavzame za to, da morajo države članice oskrbo s pitno vodo opravljati same, ali preko lokalnih skupnosti neposredno in neprofitno;
  • (4) se na ravni Evropske unije zavzame za zakonodajo, ki bo izkoriščanje virov pitne vode za namen oskrbe prebivalstva obravnavala prednostno pred njenim izkoriščanjem za komercialne namene.