Kulturno ministrstvo ogroža socialni položaj samozaposlenih v kulturi

Spremembe Uredbe o samozaposlenih, ki jih je pripravilo Ministrstvo za kulturo, bodo poslabšali socialni položaj številnih kulturnih delavk in delavcev, s tem pa zadali udarec najbolj kreativnemu delu kulturnega ustvarjanja.

Po tem, ko so oktobra spremembe Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) prinesle nekatere koristne spremembe za samozaposlene v kulturi, ključna je zagotovo določitev minimalnega plačila za delo, kulturno ministrstvo zdaj brez smiselnih argumentov močno zvišuje kriterije za pridobitev plačila socialnih prispevkov za vrhunske ustvarjalce, hkrati pa črta kar nekaj poklicev. Med drugimi ukinja nekatere ključne poklice, od leksikografa do radijskega in televizijskega napovedovalca, interdisciplinarnega ustvarjalca in intermedijskega producenta.

Violeta Tomić: “Zadovoljni smo bili, ko je ministrstvo sprejelo določitev minimalnega plačila za delo samozaposlenih v kulturi. Manj kot mesec dni kasneje ministrstvo že otežuje dostop do teh pravic. Na delu je golo računovodstvo zatiskanja pasu: če smo standarde malo dvignili, bomo pa oklestili število upravičencev.”

Predlagane spremembe bodo najbolj prizadele mlade, saj med študijem ne bodo mogli zadostiti kriterijem, kar pomeni, da bodo v primeru odločitve za delo na svobodi, padli v izjemno prekaren položaj. Predlog nerazumnega zvišanja kriterijev je nesmiseln tudi za vrhunske ustvarjalce, saj na nekaterih področjih preprosto ni dovolj možnosti, da bi zagotovili nagrade ali objave, ki jih ministrstvo od njih zahteva. Zgovoren je primer fotografov: fotografi morajo objaviti 20 objav v specializiranih revijah. V Sloveniji obstaja zgolj ena, ki izide enkrat do dvakrat na leto, kar bi pomenilo, da bi moral v njen vsak fotograf objaviti dva ločena prispevka dvakrat na leto “samo” 10 let zapored, kar je seveda v praksi nemogoče.

Okoli tretjina samozaposlenih živi pod pragom revščine. Mnogi samozaposleni so dejansko povsem običajni zaposleni, ekonomsko so odvisni le od enega naročnika, vendar mu nobene pravice iz dela ne pripradajo. Namesto da bi ministrstvo socialni položaj izboljševalo, bo posledica sprememb zelo jasna - manj kulturnih delavcev in delavk bo kljub vrhunskemu ustvarjanju deležno plačila socialnih prispevkov.

V Združeni levici zato zahtevamo sklic nujne seje Odbora za kulturo, na kateri od ministrstva pričakujemo pojasnila, predvsem pa, da se predlog spremembe umakne. Obenem predlagamo, da naj ministrstvo, v dejanskem dialogu s stanovskimi društvi s področja kulture in drugimi samozaposlenimi, pripravi izboljšave predpisov, ki bodo kulturnikom prinesli večjo socialno varnost, s tem pa omogočili razvoj in bogatenje kulturnega ustvarjanja.

 

Predlagana novela zakona o socialnovarstvenih prejemkih ne rešuje ključnega problema: socialna pomoč namreč še vedno ostaja kredit

Predlagana novela zakona o socialnovarstvenih prejemkih ne rešuje ključnega problema: socialna pomoč namreč še vedno ostaja kredit. Vladni predlog prinaša samo nekaj arbitrarnih varovalk, ki pa bodo številne pustile nezaščitene.  
 
Ministrica Kopač Mrak, kot kaže, ne razume v čem je dejanski problem, čeprav ga je v času Pahorjeve vlade sama povzročila. 
 
V Združeni levici predlagamo jasno in razumljivo rešitev: stanovanje, v katerem socialno ogrožene osebe živijo, mora biti popolnoma izključeno iz sistema vračljivosti socialnih pomoči.
 
Predstavniki ministrstva se niso opredelili do naše konstruktivne kritik. Amandmaji Združene levice so dobili podporo dveh opozicijskih skupin, kar pa ni zadostovalo za sprejem. Kljub temu, da 1.000 dodatnih prejemnikov varstvenega dodatka proračun stane le 1,8 mio EUR, približno 20-krat več, kot naj bi bil težak dogovor vlade s Fidesom.

Nezakonito izkoriščanje tujih delavcev v Sloveniji postaja poslovni model

Na seji Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide, ki jo je Združena levica sklicala zaradi razkritja grobih kršitev pravic delavcev, se je zopet izkazalo, da interes za zaščito pravic delavcev obstaja zgolj na deklarativni ravni. Ko je potrebno glasovati o konkretnih rešitvah ali pa predlagati ukrepe, s katerimi bi se aktivno borili proti nezakonitem izkoriščanju, se vedno znova izkaže, da za to ni pravega poguma.

Luka Mesec: "Če bomo dopustili, da delodajalci sredi Slovenije še naprej zaposlujejo tuje delavce za bolgarske minimalne plače, je samo vprašanje časa, kdaj bodo take plače začeli vsiljevati tudi domačim delavcem."

Izkoriščanje tujih delavcev v Sloveniji ni anomalija ali izjema, temveč prerašča v poslovni model, ki za večanje profitov ne izbira sredstev.  Nič drugače ni za domače delavce, med katerimi je čedalje več prekarcev.

Problem je toliko resnejši, ker so žrtve nezakonitega izkoriščanja dela že tako med najbolj socialno deprivlegiranimi kot tudi neinformiranimi družbenimi skupinami sploh.. Agencije za posredovanje dela in različna podjetja, ki služijo z novačenjem in posredovanjem delavcev, to spretno izkoriščajo.

Ne glede na to, da so danes vsi izrazili ogorčenje nad primeri nečloveškega izkoriščanja, na koncu dneva šteje glas za ali proti.. Vsi sklepi Združene levice so bili zavrnjeni, vključno s sklepom, da se je odbor Državnega zbora seznanil z obsegom kršitev pravic delavcev v Republiki Sloveniji, ter vključno s sklepom, naj vlada ter pristojna ministrstva kot tudi inšpektorji za delo sami predlagajo ukrepe za boj proti nezakonitemu izkoriščanju.

V Združeni levici smo nad glasovanjem o sklepih razočarani. Od poslancev, pristojnih organov in vlade pričakujemo, da se do problema resno opredelijo in zavzamejo proaktivno držo.

V Sloveniji moramo poslati jasen signal, da se nezakonito izkoriščanje dela ne izplača. Z pasivnostjo ter odnosom, da se nič ne da spremeniti, samo spodbujamo izkoriščevalske in poniževalne prakse.

Navsezadnje postanemo v začaran krog ujeti vsi: migranti so nečloveško izkoriščani, nezaposleni še bolj izrinjeni iz trga delovne sile, normalno zaposleni soočeni z razvrednotenjem svojega dela, delodajalci pa s pritiskom nelojalne konkurence, se tudi sami začnejo posluževati enakih praks.

Začaranemu krogu je zato potrebno narediti konec. Zakaj ne začeti pri tistih, ki so najbolj na dnu?